Zondag 31 december 2023, vijfde zondag van de maand

door

Zondag 31december vierden we opnieuw onze gezamenlijke vijfde zondag- eucharistie  met de ganse pastorale eenheid.

Een mooie verzorgde  viering, muzikaal omlijst door het koor van de pastorale eenheid.

                                                                                                                                            Een volle kerk getuigt dat dit initiatief gewaardeerd wordt door de gelovigen van onze pastorale eenheid.

                                                                                                                                          Zoals pastoor Ernest in zijn homilie aangaf, wordt bij het feest van de Heilige familie niet alleen het gezin, ook in zijn hedendaagse samenstelling, in de kijker gezet en gevierd, maar is het ook een gelegenheid om onze pastorale eenheid als één grote familie te beklemtonen.

 

                                                                                                                                                   Deze viering was echter ook nog een speciale viering. Niet alleen werd het voorbije jaar 2023 uitgewuifd, maar zwaaiden we ook een aantal prominente figuren uit, die na vele jaren enorme inzet, besloten hadden het wat rustiger aan te doen.

 

                                                                                                                                       Diaken BobTimmermans werd bedankt voor de vele vieringen waarin hij de voorbije 36 jaar is voorgegaan en zeker voor de velen die door hem gedoopt werden. Gelukkig zullen we hem nog af en toe ontmoeten als voorganger in één of andere viering.

 

                                                                                                                                            Jan VanRiet, gaf de pen als eind redacteur voor parochiebladen van Kontich, Hove, Boechout en Vremde door, en dit ook nadat hij ons vele jaren deelgenoot maakte van het parochieleven via Kerk & Leven. Dat hij ook mee is met de moderne media, bewees hij vorig jaar door het vele werk dat hij besteedde aan de vernieuwing van de website van onze pastorale eenheid. Zijn passie voor foto’s en fotobewerking zal blijven, en zo zal hij vooral de website blijven voorzien van mooie foto’s.

 

Dat het niet alleen grijze eminenties zijn, die de eer van een lofrede bij hun afscheid te beurt valt, bewees Peter van den Heuvel. Ook hij heeft besloten na vele jaren de albe aan de haak te hangen.

Nadat hij verschillende jaren misdienaar was in Kontich-Kazerne, besloot hij samen met Thomas Cuypers de begeleiding van de misdienaars binnen onze pastorale eenheid gestalte te geven.

Langs deze weg willen we hen alle drie nogmaals hartelijk danken voor de lange  en ruime inzet en sluiten we ons aan bij het daverend applaus dat hen te beurt viel.

                                                                                                                                             Na de viering werden bij een hapje en een drankje het oude jaar afgesloten en vielen de eerste nieuwjaarswensen.