VORMSEL IN 2025

door

Geachte ouders,

Hebt u een zoon of dochter die in 2025 twaalf jaar oud wordt, dan staat die voor een belangrijk scharniermoment in zijn/haar leven. Een aantal keuzes moeten gemaakt worden op diens pad. Op gelovig vlak is het sacrament van het vormsel één van die keuzes. Bij het doopsel spraken de ouders de wens uit om hun kind als christen op te voeden. Nu is aan uw kind zelf om te beslissen verder op dit pad als gelovige te gaan.
Het vormsel voor 2025 is gepland op zaterdag 17 mei 2025 voor de ganse Pastorale Eenheid[1] , behalve voor St.-Leonardus Aartselaar waar het vormsel doorgaat op zaterdag 4 oktober 2025. De juiste uren en locaties zijn afhankelijk van het aantal vormelingen en zullen jullie begin november ontvangen.
Wij willen jullie en jullie kinderen graag helpen bij deze keuze. De parochies van de gemeenten Kontich/Waarloos, Lint, Hove en Boechout/Vremde  voorzien een gemeenschappelijke informatie avond voor onze 4 gemeentes. (Aartselaar volgt later) Noteer deze alvast in uw agenda.
  • Op 19 september 2024 om 20u in Regina Pacis Hove, refter middelbare school, te bereiken via
Inkom Oudstrijderstraat  (parking Vrijthout)
Inkom Boechoutsesteenweg 87a (parking kleuterschool)
Inkom naast lagere school Mortselsesteenweg 70 (parking lagere school) (of parking kerk/bibliotheek voorzie 5 minuten)
  • Op 25 september 2024 om 20u in Sint Rita Kontich, feestzaal middelbare school, te bereiken via
Inkom Pierstraat 1, ingang uiterst links als je met gezicht naar kerk en school staat, naast de gebouwen naar beneden
We willen vragen aan de inwoners van de parochies  van Boechout/Vremde, Hove en Lint om op 19 september te komen en aan de inwoners van de parochies van Kontich en Waarloos om op 25 september te komen. Mocht u verhinderd zijn, is het evenwel belangrijk dat u toch aansluit bij het ander oudermoment, waar u alle nodige informatie kan ontvangen.
Tijdens deze avond willen wij immers samen met u overlopen
  • wat de keuze voor het vormsel inhoudt,
  • hoe jullie kinderen kunnen begeleiden bij hun keuze
  • welke activiteiten er ter voorbereiding plaatsvinden in de verschillende parochies
  • wat de taakverdeling is tussen school, pastorale eenheid, parochie en ouders
  • hoe de aanmelding en de inschrijvingen verlopen
Kortom, u krijgt allerlei praktische informatie én stof tot nadenken om tot een bewuste keuze te komen. Het vormsel is een belangrijke stap in het leven van uw kind, en daarom is een goede voorbereiding noodzakelijk. Wij doen een beroep op de ouders voor medewerking en hulp, zowel als belangrijkste supporter, maar ook tijdens enkele activiteiten.

Met vriendelijke groeten,

De pastores en catechisten.
[1] De Pastorale Eenheid Immanuel is het samenwerkingsverband van de 10 parochies uit Aartselaar, Kontich, Lint, Hove en Boechout/Vremde.