Viering Maria-Lichtmis en ingroeiviering eerstecommunicanten

door | feb 5, 2024

Alle foto’s kan je hier vinden.

Naar jaarlijkse traditie vieren we elk jaar rond 2 februari het feest van Maria-Lichtmis in onze kerk. Op deze dag herdenken wij dat Maria en Jozef in de tempel Gods zegen vroegen over Jezus.

Zondag 4 februari waren er dan ook veel jonge gezinnen in onze Sint-Martinuskerk: de kandidaat-eerstecommunicantjes met het gezin voor de vierde ingroeiviering en de jonge ouders die vorig jaar een kindje hebben laten dopen.

Na de homilie sprak priester Jos het zegengebed uit over de jonge ouders met hun kindjes. De ouders kregen een kaars, aangestoken aan de paaskaars, waarmee verwezen werd naar Jezus die het Licht is van de wereld. De priester legde de kinderen de handen op om hen zo aan God toe te vertrouwen.

Onze eerstecommunicanten hadden voor de viering in kleine groepjes gepraat over de betekenis van ‘brood en wijn’ tijdens de eucharistieviering.

Deze meisjes en jongens hebben zingend en biddend echt mee gevierd.

Op het einde van de viering werden de beschermengeltjes van de dopelingen meegegeven aan de ouders om thuis een mooi plaatsje te krijgen.

Het werd een fijne viering met veel jonge en enthousiaste gezinnen.

We kijken ondertussen al uit naar de volgende ingroeiviering op zondag 17 maart.

P.F.