11 februari: Taizéviering in de Protestantse Kerk te Boechout

In Boechout staat aan het Onze-Lieve-Vrouweplein, op een steenworp afstand van de Sint-Bavokerk, de protestantse kerk. We hebben hier goed gewortelde oecumenische tradities, zoals de jaarlijkse vredesviering ter gelegenheid van de herdenking van de Wapenstilstand. Die wordt afwisselend bij ons, of in de Sint Bavo, of in de Sint Jan in d’Olie in Vremde gevierd.

Nu gaan we, ter afsluiting van Epifanie,  bij ons een Taizéviering houden, samen met het koor en muzikaal ensemble uit Schoten onder leiding van Werner Van Acker. Zij zijn gespecialiseerd in het prachtige, verstilde repertoire van Taizé.

Zegt de naam Taizé u niets? Het is de naam van een piepklein boerendorpje in Bourgondië, in  Frankrijk. Maar ook van een oecumenische, internationale kloostergemeenschap, die daar in de vorige eeuw gesticht werd door de protestantse domineeszoon Roger Schütz uit Zwitserland (1915 – 2005). Deze kloostergemeenschap trok vooral in de laatste decennia van de vorige eeuw duizenden jongeren uit de hele wereld, die daar naartoe kwamen om hun christelijk geloof te onderzoeken, te versterken en met elkaar te delen, op een meditatieve, verstillende manier.  De liederen uit Taizé zijn oecumenisch en internationaal gekend, zoals ‘Blessed the Lord my Soul’ (naar Psalm 103) , ‘Dans nos obscurités’ en ‘Laudate omnes Gentes’ (naar Psalm 117). Het zijn meestal korte liederen, die slechts uit twee regels bestaan. Ze kunnen in meerdere talen gezongen en heel lang herhaald worden.  Zo doet hun meditatieve kracht zich het best gelden.

De opstelling en liturgische aankleding zal die dag ook in de sfeer van Taizé zijn. U hoeft geen preek te verwachten. Wel korte, meditatieve bijdragen van jongeren en anderen. Het thema is ‘Vrede en alle goeds’ met bijbellezingen uit Psalm 34 en Mattheüs 5, 43-48. Daarin staat de liefde tot de vijand centraal. Een actueel thema in deze tijden van oorlogen en maatschappelijke polarisatie!

Wij hopen die zondag ook onze Rooms-Katholieke broeders en zusters te mogen verwelkomen in deze viering van zingen, meditatie en gebed.

Na afloop is er koffie en thee en iets fris voor de kinderen, die gedurende een gedeelte van de viering hun eigen bijeenkomst zullen hebben in de Oase. Welkom!

Marieke den Hartog, predikant Protestantse Kerk Boechout