Stiltemoment: een roep om vrede

door

Na de viering van zondag 2 juni werd er op het kerkplein in Kontich-Kazerne een “stiltecirkel “ gemaakt.

Een 50-tal aanwezige kerkgangers maakten een kring van brandende kaarsen om te denken aan  de slachtoffers van oorlog en geweld overal in de wereld.

Centraal het waaklicht midden tussen twee vredesvlaggen en de vlag van Pax Christi, een sterk signaal.

Het was een sfeervol ingetogen moment. Samen het vredesgebed bidden, stilte ervaren om na een 10-tal minuten samen het vredeslied te zingen. Het was voor alle aanwezigen  een moment van verbondenheid om te koesteren.

 

                                                                                                                                                                                                                                                 God van vrede,

Raketten afgevuurd op Israël en Gaza,
op Oekraïne en Rusland;
zoveel mensen die gedood worden,
velen nog nauwelijks aan het leven begonnen,
zo kwetsbaar, zo jong.

We roepen om vrede,
maar wat helpt dat?

Eeuwige, ontferm U.

Ontferm U
over al die mensen,
die niet meer weten waar ze nog kunnen schuilen
voor het wapengeweld van hun medemensen.

Ontferm U
over allen die bedreigd en opgejaagd worden
in Haïti, Burkino Fasso, Jemen, Somalië, Congo,
Ethiopië, Iran, Afghanistan,Libanon,Syrië, …

We roepen om vrede,
maar wat maakt dat voor verschil?

Zegen het werk van hen die zich blijven inzetten
voor een einde aan het geweld,
die blijven onderhandelen aan regeringstafels,
voor en achter de schermen,
die hoop blijven houden op vrede.

Zegen onze inspanningen,
wanneer wij ons inzetten voor vrede,
ook als we daarmee niet verder reiken
dan onze eigen samenleving,
onze eigen woonomgeving, ons eigen werk, ons huis.

Hoor ons roepen, hoor onze gebeden.
Schenk ons de hoop,
dat ook wij wat kunnen bijdragen aan uw vrede,
hier en wereldwijd.
Eeuwige, ontferm U!

Amen.