St.-Rita- Kontich

Vormsel

 In de Katholieke kerk kunnen de jongeren op 12-jarige leeftijd het sacrament van het Vormsel ontvangen en de doopbeloften hernieuwen. Na het doopsel en de eerste communie is dit de volgende stap in hun gelovig leven.

De vormselcatechese gebeurt samen met Kontich-Kazerne, Waarloos en St Martinus. 

Het Vormsel  zal in 2025 plaatsvinden voor de de vormelingen van Waarloos, Sint Martinus, St Rita en O.L.V.Onbevlekt Ontvangen op zaterdag  17 mei 

We starten op 25  september 2024 met een infovergadering voor de ouders . Daarna is er eenmaal per maand een vormselcatechese  op vrijdagavond. Hier wordt  telkens een specifiek geloofsthema behandeld en is er  ook een zangmoment.

De maandelijkse vormingsavonden hebben, in uitzondering van enkele,steeds  plaats in de pastorie, Pierstraat 6 2550 Kontich  van 18.30 tot 20.00 u .

Er zijn twee vieringen die door Kring 12 zelf worden opgeluisterd, met name de naamopgave en de kruisviering. We vragen aan de ouders om daar ook  aanwezig te zijn.

Inschrijving

De inschrijving gebeurt elektronisch. Het inschrijvingsformulier kan je vinden onder Sacramenten & diensten van de pastorale eenheid  PE-Immanuel : Aanvraag Vormsel, of rechtstreeks naar : https://catechese.net

Voor de inschrijving is ook een bewijs van het doopsel nodig. dit kan opgevraagd worden bij de parochie waar de doop heeft plaats gehad Indien in het trouwboekje, naast de naam van het kind ,vermeld staat dat het gedoopt is, mag je ons hiervan een kopie bezorgen. 

Voor meer info contacteer:

Catechisten :  Johan en Marijke Deneir:  e-mail: Johan.deneir@telenet.be, Tel. 03 288 61 39 

De catechisten die uw zoon/dochter voorbereiden en begeleiden op weg naar hun Vormsel zijn: Johan en Marijke Deneir – Wijnants   Prins Boudewijnlaan, 230 2650  Edegem   e-mail: Johan.deneir@telenet.be   Tel  03 288 61 39  of  0476 48 23 47