St.-Rita- Kontich

Sacramenten

Doopsel
Het doopsel is teken van toetreding tot de gelovige gemeenschap van de kerk. Het is voor de ouders tevens een belofte kinderen in geloof op te voeden.

Vanaf september 2023 voorzien wij elke eerste zondag van de maand om 14.30 u. een groepsdoop. Deze zal telkens plaatsvinden in de kerk van O.L.V.-Onbevlekt-Ontvangen, Phil Bosmansplein 1, 2550 Kontich.

Deze nieuwe doopregeling geldt voor de parochies O.L.V.-Geboorte (Lint), O.L.V.-Onbevlekt-Ontvangen (Kontich-Kazerne), St.-Martinus (Kontich-Centrum), St.-Michaël (Waarloos) en St.-Rita (Kontich-St.-Rita). De Doopheer voor alle dopen zal E.H. Jos Kempenaers zijn. Omwille van het dalend aantal voorgangers in de doopvieringen – telkens een priester of een diaken – zullen in deze parochies vanaf september afzonderlijke dopen op andere dagen niet meer mogelijk zijn.

De ouders die hun kindje willen laten dopen volgens deze nieuwe regeling, worden verzocht om minstens een maand op voorhand contact op te nemen met het parochiesecretariaat van hun parochie

Voor informatie, afspraak en dergelijke kan men terecht bij:
het parochiesecretariaat Tel: 03/457.00.89 

secr.par.sintrita@proximus.be 

Eerste communie 

De eerstecommunieviering voor de parochies Sint-Martinus en Sint-Rita heeft elk jaar plaats in het voorjaar nl. op de vijfde zaterdag of zondag na Pasen.

 

Huwelijk
Voor de organisatie van het kerkelijk huwelijk richt u zich tot het secretariaat , minimum drie maanden op voorhand.

Overlijden
Voor de praktische regelingen rond een overlijden neemt u best contact op met een begrafenisondernemer, die voor concrete afspraken rond de uitvaartliturgie in onze kerk contact zal opnemen met ons secretariaat.
De voorganger in de uitvaartliturgie komt dan op rouwbezoek om samen de uitvaartviering voor te bereiden.