St.-Rita- Kontich

Wie zijn wij?

Diensten

 

Parochieblad

Voor al uw vragen over het parochieblad (abonnement, adreswijziging) kan u steeds terecht bij de leden van de parochiekerngroep of op het parochiesecretarariaat.
Voor redactie artikels en foto’s: 
Bij onze verantwoordelijke Luc Hellemans  
e-mail: luc.hellemans6@telenet.be

Ontmoeting- Samana

Ouderen en zieken vallen wel eens uit de boot van de sociale contacten en dreigen te vereenzamen. De dienst ontmoeting wil door een regelmatig bezoek, de organisatie van activiteiten (speciale vieringen of ontspanningsnamiddagen hieraan tegemoet komen. Secretariaat ontmoeting: 
Christiane Lauwerijs, Oever, 9 2550 Kontich
Gsm : 0494 48 55 11
e-mail: christiane.lauwerijs@telenet.be