St.-Rita- Kontich

Huwelijk

Neem liefst één jaar voor je geplande huwelijksdatum contact op met het secretariaat om je datum vast te leggen en de nodige formaliteiten te vervullen.

Drie maanden voor de huwelijksdatum is een gesprek met een parochiepriester of diaken  vereist.

De huwelijksvoorbereiding gebeurt door het volgen van een verloofdedag of een verloofdeweekend.