St.-Rita- Kontich

Doopsel

Het doopsel is teken van toetreding tot de gelovige gemeenschap van de kerk. Tevens is het voor de ouders een belofte hun kinderen in geloof op te voeden naar de geest van Jezus.

Vanaf september 2023 voorzien wij elke eerste zondag van de maand om 14.30 u. een groepsdoop. Deze zal telkens plaatsvinden in de kerk van O.L.V.-Onbevlekt-Ontvangen, Phil Bosmansplein 1, 2550 Kontich.

Deze nieuwe doopregeling geldt voor de parochies O.L.V.-Geboorte (Lint), O.L.V.-Onbevlekt-Ontvangen (Kontich-Kazerne), St.-Martinus (Kontich-Centrum), St.-Michaël (Waarloos) en St.-Rita (Kontich-St.-Rita). De Doopheer voor alle dopen zal E.H. Jos Kempenaers zijn. Omwille van het dalend aantal voorgangers in de doopvieringen – telkens een priester of een diaken – zullen in deze parochies vanaf september afzonderlijke dopen op andere dagen niet meer mogelijk zijn.

De ouders die hun kindje willen laten dopen volgens deze nieuwe regeling, worden verzocht om minstens een maand op voorhand contact op te nemen met het parochiesecretariaat van hun parochie

Voor St. Rita : telefoon  03 457 00 89  of secr.par.sintrita@proximus.be