St.-Martinus - Kontich

Hier kan je terecht voor:

Aanvraag van missen, doopsel, huwelijk.

Informatie over diensten en verenigingen.

Verhuring van parochiezaal en lokalen. 

SECRETARIAAT

Magdalenastraat 21

tel. 03 457 87 70
e-mail: secr.sintmartinus@belgacom.net

Openingsuren:

Het parochiesecretariaat is te bereiken op maandag en woensdag  van 9.30 tot 11.30 uur,

en donderdag en vrijdag van 09.30 tot 13.30 uur.

Elke vrijdag is er ook permanentie op de pastorij, Magdalenastraat 11, van 9.30 tot 11.30 uur.

 

PASTORIE

Magdalenastraat 11
tel. 03 457 46 21
e-mail: sintmartinus.kontich@belgacom.net

Openingsuren:

vrijdag: 9.30 u. tot 11.30 u.

Grote zaal voor fuiven, bals, huwelijksfeest of familiefeest.

 

 

 

 

 

Kleine zaal (max. 80 personen) voor privéfeestjes of vergaderingen.