St.-Martinus - Kontich

De voorbereiding bestaat uit een vijftal ingroeivieringen die vanaf november maandelijks in de kerk van Sint-Martinus doorgaan op zondag tussen 10 en 11.45 u..

De ingroeivieringen worden voorbereid door ouders-vrijwilligers die ook de kinderen in kleine groepjes begeleiden tijdens de viering.

De ouders komen op geregelde tijdstippen samen om de vieringen en de eerstecommunieviering uit te werken.

Contact voor beide parochies Sint-Martinus en Sint-Rita:

Robert Vergauwen

gsm 0479 65 95 62

robert.vergauwen@telenet.be

Het hulpdocument voor inschrijving via CatecheseNet.be kan je hier vinden.