St.-Martinus - Kontich

In de katholieke kerk kunnen de jongeren op 12-jarige leeftijd het sacrament van het Vormsel ontvangen en de doopbeloften hernieuwen. Na het doopsel en de eerste communie is dit de volgende stap in hun gelovig leven.

Voor deze bijeenkomsten durven wij rekenen op de medewerking van de ouders.

 

Kring 12  –  Vormselvoorbereiding

Kringmomenten en Groepsactiviteiten

Bob Van den Bergh, diaken
vormselstmartinuskontich@gmail.com

gsm 0494 15 55 67

Vormselviering van zaterdag 20 april 2024:

Om 9 uur is er een eerste viering met de vormelingen van O.L.V.-Onbevlekt Ontvangen uit Kontich-Kazerne, Sint-Rita, Sint-Michaël Waarloos en De Schans van Sint-Martinus.

Om 11 uur is er een tweede viering met de vormelingen uit Sint-Martinus uit Altena, Sint Jozef en de Lintwijzer.  

 Op deze wijze zijn er in elke viering ongeveer 30 vormelingen.

De vormheer is Emmanuel Ikeobi,  bisschoppelijk vicaris.

De vieringen vinden plaats in de kerk van Sint-Rita.