St.-Laurentius - Hove

Wie graag de ziekenzalving wil ontvangen voor zichzelf of voor een familielid, neemt best contact op met Priester Ernest Kabongo (0489 33 01 55)

De ziekenzalving kan een rustgevend en troostvol ritueel zijn voor mensen die stervende zijn, maar ook belangrijk zijn voor mensen die tijdens hun ziekte of bij het ouder worden door gebed, handoplegging en zalving Gods nabijheid mogen ervaren.