Samen voor rechtvaardigheid

door

Samen voor Rechtvaardigheid

 

Wij zijn gedreven activisten:

met 25% kunnen we het 100% anders doen.

 

‘Broederlijk Delen’ verandert de wereld, als we het samen doen!

Op Aswoensdag begint de ‘vastenperiode’…de voorbereidingstijd op Pasen.

Al meer dan 60 jaar strijden we – vanuit ‘Broederlijk Delen’ – voor een duurzame wereld zonder ongelijkheid. We willen een wereld waarin ieder genoeg te eten heeft, waar geluisterd wordt naar ieders stem, waar respect en verdraagzaamheid geen holle begrippen zijn. Een wereld waarin ieder mens een goed leven kan leiden, binnen de ecologische grenzen van de planeet.

Je bent niet alleen…als je bezorgd bent om de oorlogen in deze wereld, de gevolgen van de klimaatcrisis wereldwijd en de groeiende ongelijkheid, ook bij ons.

Je bent  niet alleen…als je zoekt naar manieren om een positieve invloed te hebben op je buurt, je stad of zelfs de wereld.

Nu, meer dan ooit, is het tijd om ons te verenigen, onze krachten te bundelen en samen te werken. ‘Broederlijk Delen’ nodigt ons uit om samen mee op te komen voor rechtvaardigheid, om ons te engageren in die 25%-revolutie, om delend en herverdelend, net als Jezus, het tij te keren. Die 25%-revolutie is en blijft een vreedzame revolutie die streeft naar systeemverandering.

‘Broederlijk Delen’ is een sàmen-verhaal. Zoals altijd, werken we niet alleen, maar doen we dat samen met partners uit arme landen. ‘Samen voor Rechtvaardigheid’ werkt aanstekelijk!

We zoomen dit jaar speciaal in op Congo, een land waar toegang tot grond voor veel landbouwers uiterst moeilijk is. Landbouwgrond is eigendom van de overheid en de grondverwerving gebeurt lokaal door dorps-chefs. Deze wetgeving is al 60 jaar niet veranderd en landbouwers kunnen met één pennenstreek hun grond verliezen. Het is overal bekend dat boeren in de familiale landbouw geconfronteerd worden met onrechtvaardigheden van formaat. Via onze projecten komen we daarvoor op.

De eerste omhaling is op 9 en 10 maart. U kunt ook een gift doen voor ‘Broederlijk Delen’ op BE 12 0000 0000 9292 .

In de kerk vindt u de ‘Folders’ en ook de bekende ‘Vastenkalender’ (3 euro), met als titel: “Samen veertig dagen bouwen aan Rechtvaardigheid”. De kalender wil met ons meegaan in de veertig-dagen-tijd, een tijd van bezinnen en een bouwen aan een rechtvaardigere wereld voor iedereen. Elke dag geeft het een boeiend en informatief overzicht over onze wereld, via ontmoetingen met mensen van hier en in verre landen, die hun ervaringen delen bij het leefbaar maken  van onze wereld/aarde.  Elke dag krijgen we de kans om op verschillende manieren even stil te vallen en na te denken, we maken o.a. kennis met bisschop Helder Camara en zijn denken over armoede en herverdeling. We leren er ook uitgebreider de werking kennen van ’Broederlijk Delen’ en de partnerorganisaties in Congo. Welkom in de ‘Vastenkalender’!

Een van onze partners is Bernadette Minday een 42-jarige boerin uit Mikwi (Congo). Zij weet dat je moet samenwerken om resultaten te bereiken. Een groot industrieel project had het op het land van haar gemeenschap gemunt.  Zij hadden een document dat zogezegd bewees, dat zij er mochten bouwen. De boerengemeenschap ontdekte dat er een wet bestaat die het mogelijk maakt om samen een stuk bos te beheren en om landbouwzones te bepalen Het vroeg veel tijd om tot een goed plan te komen. Maar door samen te werken, lukt het om hun eigen land te blijven behouden.! Bernadette is vicevoorzitter van het comité dat de grond beheert. Zij brengt mensen samen om opleiding te geven over biodiversiteit en om ervaringen uit te wisselen.

Met heel veel dank voor uw interesse en bekommernis voor een betere, rechtvaardigere wereld/samenleving!

Vanuit BD, Miecke Rutges