Parochiekernen

ontdek onze

Parochiekernen

Een pastorale eenheid is binnen een bisdom de gemeenschap van christengelovigen die duurzaam is opgericht in een bepaald gebied dat meerdere vroegere parochies omvat. Pastoraal gezien vormt zij een nieuwe parochie. Zij biedt aan allen die het wensen alles wat nodig is om te leven als christen.

Parochiekernen

Ook vandaag en morgen blijft het van groot belang dat christenen
vanuit hun geloof gemeenschappen vormen die god eren en in
dienst staan van hun medemensen.
Om die opdracht in haar vele facetten aan te kunnen, moeten
parochies een belangrijke stap vooruit zetten in onderlinge
solidariteit en samenwerking door hun krachten te bundelen
in een pastorale eenheid. die weg is onontbeerlijk voor de vitaliteit
van de Kerk.