Pastorale Eenheid

De Pastorale Eenheid als netwerk van parochiekernen en geloofskernen Geloofscentrum

” Want een kind is ons geboren en een zoon gaf God aan ons. De heerschappij rust op zijn schouder en zijn naam zal zijn: Wonderbare Raadsman Machtige God Eeuwige Vader de Vredevorst Immanuel, God met ons Immanuel, God bij ons Want alzo lief had God de wereld dat Hij zijn Zoon gegeven heeft Iedereen die in Hem gelooft leeft in eeuwigheid.

Marcel Zimmer