Diakens

Diakens

PE-Immanuel

Op deze pagina worden de diakens van de PE-Immanuel voorgesteld. U kan via deze pagina ook een afspraak maken met een diaken.

Bob Van den Bergh

Bob Van den Bergh

Diaken

Sinds 1985 actief als catechist in vormselwerkingen en later ook eerste communiewerkingen. Momenteel zorg voor de ondersteuning van catechisten en teams. Organisatie kinderweekends (derde tot vijfde leerjaar), tienerweekends (ex vormelingen) en gezinsweekends.
Doop- en huwelijksvieringen op een beperkt aantal data en plaatsen.
Voorganger en predikant in catechesevieringen, gezinsvieringen en een beperkt aantal gewone zondagsvieringen, bid- en bijbelgroepje in de kapel van Capenberg Oxaco Center te Boechout (twee keer per maand op vrijdagochtend).
Via de vzw Naïn ondersteuning van ex-gedetineerden (en familie van gevangenen), ex-psychiatrische patiënten, jongeren uit de Bijzondere Jeugdzorg, vluchtelingen en andere kansengroepen.

Herman Jacobs

Herman Jacobs

Diaken

Geboren te Mortsel op 24 oktober 1950. In 1974 gehuwd met Raphaëlle Verbeeck; vijf kinderen en negen kleinkinderen.
Sinds 1974 actief in de pastoraal (verloofdenwerking van het dekenaat Kontich). Diaken gewijd op 16 november 1986 in de Sint-Martinuskerk in Kontich door monseigneur Paul Van den Berghe, toenmalig bisschop van Antwerpen.
Van 1986 tot 1992 diaken in de Sint-Martinusparochie te Kontich; in juli 1992 benoemd tot diaken van de Sint-Jozefparochie in Hove.
Tot 2009 voltijds gewerkt in de verzekeringssector. Sinds mijn pensionering meerdere pastorale taken als diaken opgenomen. Momenteel voorganger en predikant in doop-,  huwelijks- en gebedsvieringen en uitvaarten in de Sint-Jozefkerk en in de Pastorale Eenheid.

Bob Timmermans

Bob Timmermans

Diaken

Geboren te Antwerpen in 1943
huwelijk met Anita Schraeyen in 1968
diaken gewijd in 1987

huidige pastorale activiteiten te Kontich (O.L.V.-Onbevlekt Ontvangen, St.-Rita en St.-Martinus) :
 voorganger uitvaartliturgie, woord- en communievieringen.

Jan Keersmaekers

Jan Keersmaekers

Diaken

Geboren te Mortsel op 22 oktober 1950 als oudste in een gezin van 7 kinderen. Altijd in Boechout gewoond met uitzondering van 1957 tot 1962.
Gehuwd met Hilde Dockx sinds 1974. Drie dochters, vijf kleinkinderen
Steeds actief geweest in de parochie Sint-Bavo Boechout als, misdienaar, lector, medeoprichter van het pastoraal team.
Vorming voor lekengebedsleider beginjaren 1990.
Gestart met de opleiding voor diaken in 1997.
Diaken gewijd op 18 januari 2003