Werkgroepen PE-Immanuel

Pastorale Eenheid, wat is dat?

Een pastorale eenheid is in ons bisdom een gemeenschap van parochie- en geloofskernen (scholen, wzc, …), die in onderlinge solidariteit en samenwerking hun krachten bundelen.

Dit is een onontbeerlijke weg voor de duurzame vitaliteit van de Kerk.

In deze samenwerking vinden zij extra kracht en inspiratie om alle parochietaken te ‘blijven’ vervullen.

 

1.

Beleidsdomeinen waar de Pastorale eenheid borg staat voor kwaliteit, samen- werking en kennisoverdracht:

Coördinatie-bruggenbouwer: 
Contactpersonen:
– Ernest Kabongo (ngalkabongo@yahoo.com)

GSM: +32 489/33.01.35
– Marcel Van Campen (marcelvancampen@hotmail.com)

GSM: 0471/61.19.29

2.

Liturgie en gebed : waken/bevorderen/nastreven dat overal goede liturgie wordt gevierd. Het samenkomen voor de eucharistieviering of woord- en communieviering op zondag of zaterdagavond = kern van gemeenschap.
Contactpersoon: Marcel Van Campen (Liturgie@pe-immanuel.be)

GSM: 0471/61.19.29

3.

Diaconie en solidariteit: Aandacht en bekommernis voor mensen die door lijden of miserie getroffen worden, kansarmen en uitgesloten medemensen, zieken en   rouwenden…
Contactpersoon: Gerda Pandelaers (Diaconie@pe-immanuel.be)

GSM: 0476/94.84.27

4.

Verkondiging en catechese : zorg voor een gediversifieerd aanbod van verkondiging en van geloofsverdieping. Een doorlopende en intergenerationele catechese voor alle  leeftijden is het streven. De catechese wordt sterk verankerd in onze kerkgemeenschap.
Contactpersoon: Kris Van Der Auwera (Catechese@pe-immanuel.be)

GSM: 0475/24.37.69

5.

Gemeenschapsopbouw : sterker maken van de verbondenheid tussen de gelovigen en de lokale gemeenschappen. Deze gemeenschapsopbouw richt zich ook tot alle  mensen die zoeken naar een inspiratiebron.
Contactpersoon: Marcel Van Campen (Gemeenschapsopbouw@pe-immanuel.be)   GSM: 0471/61.19.29

6.

Communicatie: voor de gelovigen en medewerkers binnen de pastorale eenheid alle nuttige informatie beschikbaar maken en doorgeven. En dit via verschillende schriftelijke en digitale media en via mondelinge communicaties
Contactpersoon: Ruben Librecht (Communicatie@pe-immanuel.be)

GSM: 0497/40.35.97

7.

Beheer financiële en materiële middelen: verwezenlijken van een door alle deelnemers in solidariteit gedragen beheer van de financiële en materiële middelen waarover de pastorale eenheid moet kunnen beschikken om zijn opdracht als levende geloofsgemeenschap te kunnen realiseren
Contactpersoon: Jos Miseur (Financien@pe-immanuel.be)

GSM: 0479/55.97.00

8.

Logistiek:

Frieda Van Tittelboom van de parochie Sint-Leonardus van Aartselaar maakt ook deel uit van het Team van de Pastorale Eenheid, waarbinnen zij zorg draagt voor de logistieke ondersteuning van het team.

Contactpersoon: Frieda Van Tittelboom (logistiek@pe-immanuel.be)

GSM: 0478/37.67.36

Voor elk van deze beleidsdomeinen werden binnen onze pastorale eenheid werkgroepen en subwerkgroepen opgericht, die, onder sturing van de pastorale ploeg, stap voor stap vooropgestelde doelen trachten waar te maken.