Onze Lieve Vrouw met de roos

Trouwe kerkgangers hebben ongetwijfeld bemerkt dat vooraan rechts in  de St Bavokerk van Boechout een nieuw O.L.Vrouw beeld is opgesteld.

Het beeld vermeldt onderaan de naam van A.De Beule. Deze kunstenaar is geboren in 1861 en gestorven in Gent op 15/12/1935.  Hij was gekend , voor Kerk en Staat, om o.m. zijn neo-gotische sculpturen. Het beeld wordt omschreven als de Lieve Vrouw die vreugde en dankbaarheid uitstraalt.

Kort na W.O.II kwam het beeld terecht in de woonst van het gezin Louis Kiebooms-Lydie De Kesel, dit na bemiddeling van Leon De Kesel die hulpbisschop was geworden van het bisdom Gent. Het zou de blijvende getuigenis worden van de dankbaarheid van de familie voor de behouden thuiskomst  van vader Louis na 5 jaar concentratiekamp.

Na het overlijden van de ouders, werd het beeld toebedeeld aan dochter Bernadette Kiebooms en schoonzoon Jan Heylen die het zorgvuldig konden opstellen in hun woning in Boechout. De bezoekers en vooral kinderen werden getroffen door de vriendelijke blik van Moeder en Kind.

Nu hun woning is ontruimd na het overlijden van Jan Heylen heeft het beeld een duurzaam onderdak gevonden in de neo-gotische St Bavo  kerk, waar Jan Heylen lang en veelvuldig dienstbaar is geweest.

Het kerkbestuur van Sint Bavo Boechout zal als nieuwe eigenaar over dit vrome Mariabeeld waken.