O.L.V.-Onbevlekt Ontvangen - Kontich-Kazerne

Waarvoor staat Ziekenzorg (Samana)?

  • Zieken – chronisch zieken en 80 plussers op geregelde tijden bezoeken.
  • Bezoeken in hospitalen en bejaarde tehuizen.
  • Verstrekken van informatie van algemeen nut.

Activiteiten:

  • Uitstappen.
  • Contactdagen en vormingsnamiddagen.

Vergadermoment:

Elke tweede maandag van de maand: kleine kern. Drie keer per jaar: Grote kernvergadering

Vergaderlokaal:

Pronkenborg

Secretariaatswerk:

Chris Verduyckt – Vitsenveld 42 – 2550 Kontich – Tel: 03/ 289.07.59 – E-mail: chrisverduyckt@hotmail.com

Verantwoordelijken:

Kernverantwoordelijke: Chris Verduyckt – Vitsenveld 42 – 2550 Kontich – Tel:03/ 289.07.59

E-mail:  chrisverduyckt@hotmail.com

Huisbezoekverantwoordelijke: Lutgard Wouters – tel. 03/293.95.49 – E-mail: lutgard.wauters@telenet.be