O.L.V.-Onbevlekt Ontvangen - Kontich-Kazerne

Wie zijn we

PAROCHIETEAM

Wij zijn leken die, in samenwerking met de pastorale eenheid “Immanuel”, het pastorale beleid van de parochie gestalte geven. Samen dragen wij de verantwoordelijkheid voor de zorg van het gelovige leven binnen de parochie.
Wij willen :

 • open oog en hart hebben voor wat er binnen onze parochiegemeenschap gebeurt (of niet gebeurt?).
 • Hierbij zijn voor ons volgende aspecten heel belangrijk :

  Bezieling
  Bemoediging
  Ondersteuning
  Vernieuwing

 • coördineren om de inspanningen zo efficiënt mogelijk te laten gebeuren.
 • aanwezig zijn daar waar de parochiegemeenschap op ons rekent.
 • de parochie vertegenwoordigen in de organen van de pastorale eenheid.

Daartoe is een taakverdeling uitgewerkt met als doel:

 • aanspreekpunt te zijn voor het toegewezen domein binnen de parochiegemeenschap
 • met grote betrokkenheid de werking van dit domein op te volgen.

Wij willen samen als ploeg beslissingen nemen, samen verantwoordelijk zijn voor de diverse domeinen. Dit zijn de PT-leden van onze parochie. 
Jos – Hilde – Frans – Frans – Koen – Marcel