O.L.V.-Onbevlekt Ontvangen - Kontich-Kazerne

Waarvoor staat Rouwzorg ?

Een groepje vrijwilligers van onze parochie die zich voorbereid heeft om zich dienstbaar te maken voor mensen in rouw. We proberen via een vertrouwelijk gesprek nabij te zijn en zo de pijn van het verlies wat te verzachten. We kunnen ook doorverwijzen naar activiteiten, lectuur, informatie rond dit thema en ook eventueel adressen voor professionele hulpverlening in geval van problematische rouwverwerking.

Activiteiten: Op bezoek gaan aan huis, enige tijd na het overlijden

Vergadermoment: Op geregelde tijdstippen voor een kort verslag en verdeling van het werk.

Vergaderlokaal: ten huize van een vrijwilliger.

Hoofdverantwoordelijke: Marcel Van Campen – Hoge Akker 102 – 2550 Kontich – marcelvancampen@hotmail.com