O.L.V.-Onbevlekt Ontvangen - Kontich-Kazerne

De leden van de parochiekerngroep dragen de zorg voor de parochiegemeenschap

Wij willen :

  • Open oog en hart hebben voor wat er binnen onze parochiegemeenschap gebeurt (of niet gebeurt ? ). Hierbij zijn voor ons volgende aspecten heel belangrijk :

Bezieling Bemoediging Ondersteuning Vernieuwing

  • Coördineren om de inspanningen zo efficiënt mogelijk te laten gebeuren.
  • Aanwezig zijn daar waar de parochiegemeenschap op ons rekent.
  • De parochie vertegenwoordigen in de organen van de pastorale eenheid.

Daartoe is een taakverdeling uitgewerkt met als doel:

  • Aanspreekpunt te zijn voor het toegewezen domein binnen de parochiegemeenschap
  • Met grote betrokkenheid de werking van dit domein op te volgen.

Wij willen samen als ploeg beslissingen nemen, samen verantwoordelijk zijn voor de diverse domeinen.

Frans V. – Hilde – Frans P. – Koen – Marcel

Dit zijn de KG-leden van onze parochie: Deze kunnen aangesproken worden binnen de parochie voor volgende domeinen

Parochiekerngroep

Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangen

Kontich Kazerne

 Onze missie

 Omdat we geloven dat Jezus leeft,
willen we, samen met onze gemeenschap,
werken aan een betere wereld.
We willen dit doen,
in verbondenheid en geloof.
Daarom willen we
samen vieren,
verkondigen,
solidair zijn
gemeenschap zijn.

Frans VANLAERHOVEN

Holle Weg 15,

2550   Kontich

Tel: 03/457 39 17

E-mail: vanlaerhoven.frans2@gmail.com

Dienstbaarheid aan Mens en Wereld

Ziekenzorg, BMW,….     Gemeenschapsopbouw

Parochieblad

Onthaal

Binnen de pastorale eenheid “Immanuel”:

Lid van de werkgroep Diaconie & Solidariteit.

Hilde GEETS

Tel: 03/457 65 90

E-mail: hildegeets@hotmail.com

Verkondiging en voorbereiding op sacramenten

Kring 12

Kring 8

Binnen de pastorale eenheid “Immanuel”:

Lid van de werkgroep Verkondiging & Catechese.

Frans PEETERS

Rechtstraat 82B,

2570   Duffel

Gsm: 0473/56 26 55

E-mail: peeters.frans2@telenet.be

Materieel beheer

Parochiesecretariaat     Gemeenschapsopbouw

Beheer Website

Pronkenborg

 Binnen de pastorale eenheid “Immanuel”:

Lid van de pastorale ploeg.

Lid van de werkgroep Communicatie.

Website PE-Immanuel.

Koen HERREMAN

Kapelstraat 20

2550   Kontich

Tel 03/457 22 18

E-mail: koen.herreman@telenet.be

Gebed en Liturgie

Muzikale ondersteuning liturgie

Presentaties liturgie

Gemeenschapsopbouw

Kinderkoor Kavier

Jeugdbewegingen

Reportages parochieblad

Binnen de pastorale eenheid “Immanuel”:

Lid van de Pastorale Ploeg.

Lid van de werkgroep Liturgie.

Marcel VAN CAMPEN

Hoge Akker 102

2550   Kontich

Gsm: 0471/61 19 29

E-mail: marcelvancampen@hotmail.com

Gebed en Liturgie

Financieel en materieel beheer

Parochiefinancies

Gemeenschapsopbouw

Archief

Pronkenborg

Binnen de pastorale eenheid “Immanuel”:

Voorzitter van het Beleidsteam.

Lid van de Pastorale Ploeg.

Lid van de werkgroep Liturgie.

Lid van de werkgroep Communicatie.

Voorganger v/d eredienst