O.L.V.-Onbevlekt Ontvangen - Kontich-Kazerne

PAROCHIEBLAD – “KERK en LEVEN”

“Kerk en leven” verschijnt 48 maal per jaar en kost 38.00 € (2019) voor een jaarabonnement.

Aanvraag nieuw abonnement op het parochiesecretariaat:  parochiekokaz@telenet.be

Op de plaatselijke bladzijden vind je wekelijks nieuws uit de parochie en de federatie. “Kerk en Leven” is een interessante informatiebron, niet alleen voor wat het plaatselijke parochieleven betreft, maar ook voor wat leeft en gebeurt op religieus gebied, in de kerk en in de bredere maatschappij.

Wij hopen dan ook dat u zich ook verder wil blijven abonneren.

 

Voor de inhoud van de parochiale blz. van deze week: klik hier

Je kan ook mailen door het volgende formulier in te vullen:

http://www.kerknet.be/kerkenleven/formulier.php? ID=13784

Je kan ook de dienst parochiebladen verwittigen op :

dienst.parochiebladen@kerknet.be

tel 03 210 08 30

Plaatselijke redactie:

Frans Vanlaerhoven

GSM: 0497/33.78.51

frans.vanlaerhoven@skynet.be

Tekst en foto’s “doormailen” vóór maandagavond 10.00 u