O.L.V.-Onbevlekt Ontvangen - Kontich-Kazerne

Waarvoor staat Okra ?

Logo OKRA

Organiseren van socio-culturele activiteiten,ontspanning en vorming van 55 plussers

Activiteiten:

Sporten: zwemmen fietsen wandelen petanque

Ontmoetingsnamiddagen met etentjes.

Vergaderingen met vormende activiteiten.

Uitstappen.

Vergadermoment:

zie onze nieuwsbrief

Vergaderlokaal:

Pronkenborg

Verantwoordelijken:

Hoofdverantwoordelijke :

Cleiren Rita Voorzitster rita.cleiren@scarlet.be

Van Es Hilda Secretaris vic.van.bladel@telenet.be

Van Bladel Vic Website vic.van.bladel@telenet.be

Website:

www.okra.be/trefpunt-kontichkazerne