O.L.V.-Onbevlekt Ontvangen - Kontich-Kazerne

Misdienaars

De misdienaars zijn de jongens en meisjes die de priester of voorganger, vooral in het weekeinde, helpen bij de Eucharistievieringen en de andere diensten in de kerk.

Het is zowat de traditie geworden dat de misdienaarstaak wordt verricht door jongens en meisjes tussen 7 en 18 jaar. Toch staat deze taak ook open voor volwassenen.

Heel de gemeenschap moet hen helpen om hun liturgische taken te waarderen en om ze zo goed mogelijk te volbrengen.

Zo zijn ze een hulp voor de deelnemers aan elke viering, om daarin het geloof en de liefde in Christus te vernieuwen en zo de “Heer Jezus te dienen in vreugde” .

In onze parochie is er een blijvende nood aan misdienaars, daarom kan ieder die zich geroepen voelt om toe te treden tot de groep van misdienaars direct contact opnemen met de verantwoordelijke of het parochiesecretariaat:

Phil Bosmansplein 2 2550 Kontich

Verantwoordelijke:

Peter Van den Heuvel  Vitsenveld 64  2550 Kontich     GSM: 0478/18.64.60

E-mail: vandenheuvelpeter@hotmail.com

Koster

Een koster (van het latijn custos = bewaken) in kerklatijn ook sacrista geheten, is een persoon die belast is met de dagelijkse zorg voor het kerkgebouw en het klaarzetten van de verschillende voorwerpen voor de liturgische eredienst.

Hij is een belangrijke figuur in allerlei praktische aangelegenheden in en om het kerkgebouw, zoals verlichting, verwarming….

Hoofdverantwoordelijke:

Luc Noël   Haakstuk 18 2550 Kontich Tel: 03/457.58.16

Verantwoordelijken:

Frans Peeters   Rechtstraat 82B 2570 Duffel GSM: 0473/56.26.55 peeters.frans2@telenet.be

Frans Vanlaerhoven   Holle Weg 15 2550 Kontich Tel: 03/457.39.17 vanlaerhoven.frans2@gmail.com

Organist / Cantor

De organist, ook wel orgelist genoemd, bespeelt het orgel met handen en voeten. Vaak is hij ook cantor, of begeleidt hij het koor.

De cantor, is een zanger, voorzanger of de leider van de zang in de kerk.

Hoofdverantwoordelijke:

Koen Herreman   Kapelstraat 20 2550 Kontich Tel: 03/457.22.18 GSM: 0468/41.77.16 koen.herreman@telenet.be

Lectoren

In de liturgie van de katholieke kerk is een lector degene die tijdens de liturgie de lezingen voorafgaand aan de evangelielezing voorleest.

De Witte Theo   Tel: 03/457.58.46 Gsm: 0494/23.27.54

Schoonjans Josette   Tel: 03/457.55.87

Van den Brande Marc   Tel: 03/457.70.26 Gsm: 0473/88.72.05

Van Dessel Maria   Tel: 015/33.07.60 Gsm: 0476/62.31.73

Hilde Geets Tel: 03/457.65.90 Gsm: 0473/32.34.49

Verantwoordelijke: Bob Timmermans   Felix Timmermanslaan 5 2630 Aartselaar Gsm: 0475/83.12.31 bobtimmermans@skynet.be