O.L.V.-Onbevlekt Ontvangen - Kontich-Kazerne

Waarvoor staat Kerkfabriek ?

De kerkfabriek is een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid, die binnen de parochie instaat voor het tijdelijke van de eredienst. De kerkfabriek wordt bestuurd door de kerkraad, bestaande uit vijf verkozen leden en een door de bisschop aangestelde verantwoordelijke.

Activiteiten:

De kerkfabriek is belast met de zorg voor de materiële voorwaarden die de uitoefening van de eredienst en het behoud van de waardigheid ervan mogelijk maken. Deze taak omvat het onderhoud en de bewaring van de kerk en het beheer van de goederen (onroerend en roerend) die eigendom zijn van de kerkfabriek of die bestemd zijn voor de uitoefening van de eredienst in de parochie. Verplichte opmaak van meerjarenplan, jaarlijks budget en jaarrekening, die onderworpen zijn aan het advies door het bisdom en aan het toezicht en de goedkeuring door de gemeente, de provincie en de Vlaamse overheid.

Vergadermoment:

Minstens eenmaal per kwartaal, en verder wanneer nodig.

De vergaderingen zijn niet openbaar.

Vergaderlokaal:

Pastorie, Phil Bosmansplein 2, 2550 Kontich of

Ontmoetingscentrum Pronkenborg, Pronkenbergstraat 1, 2550 Kontich

E-mailadres kerkfabriek: kerkfabriek.kontichkazerne@gmail.com

E-mailadres Parochie Onze lieve Vrouw: parochiekokaz@telenet.be

Verantwoordelijken:

Hoofdverantwoordelijke:

Koen Herreman, Kapelstraat 20, 2550 Kontich – voorzitter

Verantwoordelijken:

Andere websites: