O.L.V.-Onbevlekt Ontvangen - Kontich-Kazerne

Waarvoor staat Gezinsbond ?

Opkomen voor de belangen van gezinnen.

Dienstverlening aan gezinnen

Activiteiten:

Culturele activiteiten

Activiteiten voor gezinnen met kinderen

Deelname aan activiteiten die gewestelijk of nationaal georganiseerd worden

Dienstverlening aan gezinnen.

Vergadermoment:

Occasioneel, zonder vaste datum.

Vergaderlokaal:

Ontmoetingscentrum Pronkenborg

Verantwoordelijken:

Hoofdverantwoordelijke:

Theo De Witte

Duffelshoek 100, 255 Kontich-Kazerne

theo.dewitte@gmail.com

Verantwoordelijken:

Gezin De Witte Duffelshoek 100, 2550 Kontich

Gezin Van Aelst Ganzenbollaan 8, 2550 Kontich

Website:

Andere websites:

www.gezinsbond.be