O.L.V.-Onbevlekt Ontvangen - Kontich-Kazerne

Jezus nodigt ieder mens uit tot zijn vriendschap.

Ouders willen hun kindje voor die vriendschap ontvankelijk maken en willen het opvoeden naar de geest van Jezus. De eerste belangrijke stap op weg naar die eenheid en liefde met God is het doopsel.
Het zwaartepunt van dit engagement ligt bij de ouders totdat de jonge volwassene in staat is om vrij zijn leven verder zinvol uit te bouwen.
Ouders nemen minstens één maand voor de gewenste doopdatum contact op met het parochiesecretariaat:
parochiekokaz@telenet.be
Dopen gaan door de  eerste zondag van de maand om 14.30u. in de kerk van Kontich-Kazerne.
De informatieavond voor de ouders van de dopeling gaat door in de pastorie van Lint, in afspraak met Jos Kempenaers
Eindverantwoordelijke:
Jos Kempenaers – Koning Albertstraat 6 /2547 Lint Gsm : 0478 59 96 38
parochie.lint@telenet.be