O.L.V.-Onbevlekt Ontvangen - Kontich-Kazerne

Ontmoetingscentrum Pronkenborg

Waarvoor staat Ontmoetingscentrum Pronkenborg ?

Terbeschikkingstelling van vergaderlokalen en verhuur van feestzalen aan personen en verenigingen.
Faciliteren van de uitbating door een zelfstandige gerant van een café in OC Pronkenborg om zodanig een ontmoetingsplaats mogelijk te maken voor de plaatselijke bevolking.
Beheer en instandhouding van de infrastructuur van OC Pronkenborg.

 

 Pronkenborg – Reservatie Montfortzaal en Damiaanzaal

In ons parochiaal Ontmoetingscentrum Pronkenborg staan meerdere zalen ter beschikking van families, vriendengroepen, verenigingen, instellingen allerhande. Voor de huur van de grootste en de tweede grootste zaal – de Montfortzaal en de Damiaanzaal – dient op voorhand te worden gereserveerd en wordt hiervoor per keer of per serie een huurcontract opgemaakt.

Voor de reservatie van de Montfortzaal en de Damiaanzaal mag u zich wenden tot Marcel Van Campen. Voor alle verdere afspraken inzake het gebruik van deze zalen, beschikbaar materieel, overhandiging sleutels is Frabcine Demeulenaere verantwoordelijk. Voor de bestelling van de dranken e.d.zal Frans Peeters uw contactpersoon zijn. Eens uw reservatie definitief is, zal Peter Rossie voor u het huurcontract opmaken. De eindafrekening zal u bezorgd worden door Carl Landuyt. Voor de aanpak van alle technische problemen mogen wij een beroep doen op Etienne Laenen.

Voor reservaties van de Montfort- of de Damiaanzaal mag u steeds telefoneren naar 0493/42.68.80, of mailen naar pronkenborg@outlook.com. 

       Zie op de website: www.pronkenborg.be

 

Vergadermoment:

De beheerraad van O.C. Pronkenborg vergadert in principe 12 maal per jaar.

Vergaderlokaal:

O.C.Pronkenborg Tel: 03/458.05.54

Verantwoordelijken:

Hoofdverantwoordelijke: Voorzitter Beheerraad O.C.Pronkenborg: Marcel Van Campen                                

Verantwoordelijke reservatie zalen: Francine Demeulenaere francine.demeulenaere@skynet.be  GSM: 0477/35.22.47  Verantwoordelijke contracten en betalingen: Peter Rossie rossie.vranckx@skynet.be   Tel: 03/457.70.82              Hoofdverantwoordelijke zaalbeheer: Frans Peeters  peeters.frans2@telenet.be  GSM: 0473/56.26.55                      Hoofdverantwoordelijke schoonmaak: Etienne Laenen  laenen.etienne@gmail.com  GSM: 0468/24.53.23 Verantwoordelijke technisch beheer:    Etienne Laenen  laenen.etienne@gmail.com  GSM: 0468/24.53.23          Verantwoordelijke Facturatie: Carl Landuydt  carl.landduydt@scarlet.be  Tel: 03/457.91.39

Contact:

Dagelijkse contacten: (verhuur zalen)

– Francine Demeulenaere –  E-mail:  pronkenborg@outlook.com GSM: 0477/35.22.47

Bij afwezigheid:

– Frans Peeters –  E-mail: pronkenborg@outlook.com  GSM: 0473/56.26.55