O.L.V.-Onbevlekt Ontvangen - Kontich-Kazerne

bijbelgroep

Waarvoor staat bijbelgroep ?

Het lezen in de Bijbel is onontbeerlijk voor onze geloofsvorming en een juiste beeldvorming over God. We mogen Hem immers niet naar onze eigen hand te zetten. In de Bijbel komt God Zélf aan het Woord. Mensen richten het woord tot Hem en we zien hoe God met zijn volk omgaat. In de Bijbelavonden lezen we samen volgens een bepaald thema, en proberen aldus op het spoor te komen van hoe God met óns omgaat en hoe wij met Hem kunnen omgaan.

Activiteiten:

Bijbel- leesavonden

Gastspreker over een bijbels thema: zie jaarprogramma

Film (DVD) met bijbels thema

Vergadermoment: Niet in 2023-2024

Donderdagavond 20u-22u

1x per maand

Vergaderlokaal:

Pastorie, Phil Bosmansplein 2, Kontich Kazerne

Verantwoordelijken:

Hoofdverantwoordelijke:

Jeanine Gilis jeanine.gilis@telenet.be  Tel: 03 457 85 76  Gsm: 0478 275 755

http://www.bijbelin1000seconden.be/menu/tiki-index.php?page=Liturgisch+jaar+A+2016-2017