O.L.V.-Onbevlekt Ontvangen - Kontich-Kazerne

Eerste communie: Kring 8

De eerste communie richt zich op kinderen die 8 jaar worden. Zij zitten meestal in het twee leerjaar. Tijdens de voorbereidingen nemen de kinderen één keer per maand deel aan de zondagse eucharistie- of gebedsviering. Het gaat om “ingroeivieringen”. De kinderen volgen slechts een stukje van de viering (maar steeds wat meer) om vervolgens in kleine groep nog wat uitleg te krijgen. Dit gebeurt onder leiding van Els Van den Berg, de juffen van het tweede leerjaar  en bereidwillige ouders. De eerste communieviering vindt plaats in onze kerk .

Inschrijvingen:

Ga naar menu “AANBOD” => Eerste communie,  van de pastorale eenheid PE-Immanuel, of leg hier de link: Aanvraag eerste communie (CatecheseNet) , en kies jouw parochie.

Activiteiten:

– Startvergadering voor ouders die een groepje begeleiden. – Knutselen van materiaal voor het communiehoekje. – Brunch organiseren. – Kerk versieren 1ste communieviering. – 1ste communieviering mee voorbereiden.

Ingroeivieringen – kring 8

De eerstecommunicanten leren in de loop van het jaar deelnemen aan de Eucharistie of woord- en communiedienst (zondag om 9u30 in de kerk) Ingroeivieringen zijn Eucharistievieringen of woord- en communiediensten van de plaatselijke gemeenschap waarin speciale aandacht uitgaat naar het leren meevieren. De families verzamelen een kwartier voor het begin van de viering. Op dat moment kunnen (lees)taakjes verdeeld worden en liederen aangeleerd. De bedoeling is dat de kinderen stap na stap leren meedoen. De eerste drie zondagen blijven ze dan ook niet heel de viering in de kerk, maar gaan ze in een klein catechesegroepje aan de slag. Ze knutselen bv. iets wat te maken heeft met wat ze juist gedaan en gezien hebben in de kerk. De ouders, broers en zussen blijven in de kerk. Tegen het einde van de viering komen de eerstecommunicanten terug en ontvangen zij dan samen met heel de gemeenschap Gods zegen.

Dit zijn de aandachtspunten in de verschillende vieringen: Eerste viering: naamopgave en begin van de eucharistieviering (kruisteken) Tijdens de viering catechesemoment voor de kinderen

Tweede viering: begin van de viering + Kyriebede + Eer aan God Tijdens de viering catechesemoment voor de kinderen

Derde viering: begin van de viering tot en met de dienst van het Woord Tijdens de viering catechesemoment voor de kinderen Vierde viering: de kinderen blijven in de kerk maar ze gaan wel naar de KINDERWOORDDIENST in het vergaderlokaal met aandacht voor de voorbeden en Onze Vader vanuit deze ruimte brengen zij de gaven aan of pas in de 5de viering

Vijfde viering: de kinderen blijven in de kerk maar ze gaan wel naar de KINDERWOORDDIENST in het vergaderlokaal met een bijzondere aandacht voor het Grote Dankgebed en aanbrengen van de gaven

Zesde viering: VIERING VAN DE EERSTE COMMUNIE,

Dankviering: samen met de vormelingen (kring 12)

Meer weten? Neem gerust contact met Els Van den Berg els.vandenberg@belgacom.net …

Vergadermoment:

2de week van oktober -> ingroeimomenten.

2de week van januari -> 1ste communieviering.

2de week van februari -> Brunch.

Vergaderlokaal:

St-Montfortschool of vergaderruimte pastorie

Verantwoordelijken:

Hoofdverantwoordelijke:

Els Van den Berg

Meylweg 3

2550 Kontich

els.vandenberg@belgacom.net

Verantwoordelijken:

Juffen van het 2de leerjaar St-Montfort

Juf Isabelle

Agenda werkjaar 2023-2024:

Warm aanbevolen vieringen tijdens de voorbereiding:

Advent

Vanaf zondag 3 december 2023

Vasten

Vanaf aswoensdag 14 februari 2024

Op feestdagen zing KAVIER-koor in een feestelijke kinderviering

Kerstmis

zaterdag 25 december 2023 om 9u30

Lichtmis

Zaterdag 3 februari 2024 om 16u

Pasen

Zondag 31 maart 2024 om 9u30

Vergeet-me-nietje:

Vieringen tijdens de voorbereiding

(we verwachten alle 1ste communicanten en hun gezin in deze vieringen)

Zaterdag 25 november

eerste communietocht in de kerk (per gezin op afgesproken uur – googleform)

Zondag 17 december om 9u30: 1ste + 2de ingroeiviering + naamopgave

Zondag 21 januari om 9u30: 3de ingroeiviering

Zaterdag 3 februari om 16u: 4de ingroeiviering + pannenkoeken (Lichtmis)

Zondag 3 maart om 9u30: 5de ingroeiviering + brunch

Zaterdag 27 april om 9u30: Eerste Communie

Zaterdag 25 mei om 18u30: Dankviering met kring 12 + receptie