O.L.V.-Onbevlekt Ontvangen - Kontich-Kazerne

Vormsel

12 jaar is een belangrijk scharniermoment in het leven van een kind. Hij/zij staat klaar om de overgang te maken van de lagere school naar de secundaire school. En in de Kerk kan hij/zij het sacrament van het Vormsel ontvangen en zijn/haar doopbelofte hernieuwen. Na het doopsel en de eerste communie is dit de volgende stap in het gelovige leven.

Activiteiten:

De vormselviering vindt vanaf 2018 plaats op de derde zaterdag na Pasen. In 2021 vindt het vormsel plaats op zaterdag 24 april. Het vormsel wordt gedaan door kinderen die in de loop van het jaar 12 jaar worden en die in onze parochie wonen en/of school lopen in de St. Montfortschool van Kontich-Kazerne. De vormselcatechese gebeurt samen met Sint-Rita. De vormselviering zal in 2021 plaatsvinden in de kerk van O.L.V.Onbevlekt Ontvangen te Kontich-Kazerne. In oktoberr start de voorbereiding. In principe is er één maal per maand een bijeenkomst. Dit op zondagochtend van 9 tot 12.30 uur. Daarbij telkens een specifiek geloofsthema wordt behandeld. We starten met een zangmoment en nemen vervolgens deel aan de zondagsviering (eucharistieviering of woord-en communiedienst). Vervolgens is er het inhoudelijk momentje. Er zijn ook twee vieringen die door Kring 12 zelf worden opgeluisterd, met name de naamopgave en de kruisviering. We vragen aan de ouders om daar aanwezig te zijn. Omwille van de coronamaatregelen kunnen de geplande data en inhoud aangepast worden!!!

Voorlopige planning catechesejaar 2023-2024 Kring 12
Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangen Kontich-Kazerne
 
         
Zaterdag 21/10/2023

13-16 uur

Fietstocht langs kerken Kontich OLV Kokaz
Zaterdag 11/11/2023

17-18.30u
18.30u

Catechese/ Welkom in de mis Eucharistieviering OLV Kokaz

Zondag 17/12/2023

9-9.30u
9.30-10.30u

10.30-12.30u

Zang
Deelname aan eucharistie met naamopgave
Catechese: Kerkelijk jaar en kerststukje maken

OLV Kokaz

Ouders aanwezig bij de viering

Woensdag 6/1/2024 14-17u Sterzingen OLV Kokaz
Zaterdag 3/2/2024 14.30-16u
16-16.45u 16.45-17.15u

Zang en catechese              Deelname aan de viering
Pannenkoeken

OLV Kokaz
Zondag 18/2/2024 9-9.30u
9.30-10.30u
10.30-12u
Zang
Deelname aan gebedsdienst met kruiszegening                 Catechese: christen zijn

OLV Kokaz

Ouders aanwezig bij de viering

Paasvakantie   Zoektocht Lier Lier – Gezinsactiviteit 
       
Zondag 14/4/2024

 9.30u

10.30-12u

Deelname aan zondagsviering + catechese rond vormsel + oefenen liedjes Nog te bepalen
Woensdag 17/4/2024   Oefenmoment Sint-Rita
Zaterdag 20/4/2024   Vormselviering Sint-Rita
Zaterdag
25/5/2024
18.30u Dankviering K8+K12
+ Receptie
OLV Kokaz
Ouders aanwezig
       
       

Inschrijving

De inschrijving gebeurt elektronisch. Het inschrijvingsformulier kan je vinden onder menu “AANBOD” => Vormsel van de pastorale eenheid  PE-Immanuel : Aanvraag Vormsel (CatecheseNet), en kies jouw parochie. Voor de inschrijving is ook een bewijs van het doopsel nodig. Indien in het trouwboekje naast de naam van het kind vermeld staat dat het gedoopt is, volstaat het om ons hiervan een kopie te bezorgen. Zo niet dient een bewijs van doopsel bij de doopparochie te worden opgevraagd. Het inschrijvingsgeld bedraagt 45 euro en kan gestort worden op de rekening van Kring12: IBAN: BE96 7370 5748 8105. BIC nr van BNP Paribas Fortis is GEBABEBB. Met vermelding “vormsel + naam kind”.

Verantwoordelijken:

Hoofdverantwoordelijke:

Walter Aertsens

Ooststatiestraat 284F

2550 Kontich

03 457 94 21

walter.aertsens1@telenet.be

Verantwoordelijken:

Catechisten

Walter Aertsens

Ooststatiestraat 284F

2550 Kontich

03 457 94 21

walter.aertsens1@telenet.be

Hans en Ilse De Paep-Daems

Kerkeland 15

2550 Kontich

03 289 40 85

hans.de.paep@telenet.be