Nieuwe regeling van de vieringen vanaf 1 juli 2024

door

NIEUWE REGELING VAN DE VIERINGEN IN ENKELE KERKEN VANAF

1 JULI 2024

Met ingang van 1 juli 2024 zijn de volgende regelingen van toepassing in de tien kerken van onze pastorale eenheid Immanuel.

De zaterdagavondvieringen in St. Laurentius, Hove, in het eerste en het derde weekend van elke maand, telkens om 17 uur, zijn afgeschaft. In St. Laurentius zijn er dus geen vieringen meer op zaterdagavond. Wel blijft er, behoudens enkele aangekondigde uitzonderingen, elke zaterdagavond om 18 uur een viering in St. Jozef, Hove. Daarnaast blijft in St. Laurentius, zondagskerk, de eucharistieviering van zondagvoormiddag 11 uur ongewijzigd.

De zaterdagavondvieringen in St. Rita, Kontich, in het eerste en het derde weekend van elke maand, telkens om 18.30 uur, zijn afgeschaft. Daartegenover staat dat er voortaan elke zondag om 9.30 uur een viering wordt aangeboden in St. Rita, dus niet alleen in het tweede en het vierde weekend, maar in de vier zondagen per maand. Het uur van de speciale zondagse viering voor de bedevaarders, 15 uur, blijft onveranderd.

Ook in OLV Geboorte, Lint, zijn de zaterdagavondvieringen, in het eerste en het derde weekend van elke maand, telkens om 18.30 uur, afgeschaft. Ook in OLV Geboorte wordt vanaf 1 juli 2024 elke zondag om 9.30 uur een viering gehouden, dus niet alleen in het tweede en het vierde weekend, maar in de vier zondagen per maand.

In OLV Onbevlekt Ontvangen, Kontich, zijn eveneens de zaterdagavondvieringen, in het tweede en het vierde weekend van elke maand, telkens om 18.30 uur, afgeschaft. Ook in Kontich-Kazerne wordt vanaf 1 juli 2024 elke zondag om 9.30 uur een viering aangeboden, dus niet alleen in het eerste en het derde weekend, maar in de vier zondagen per maand.

Voor de overige kerken van onze pastorale eenheid Immanuel blijven de uren van de weekendvieringen ongewijzigd.

In St. Leonardus, Aartselaar, blijven de uren van de weekendvieringen de volgende: zaterdag om 17 uur en zondag om 8.45 uur en 11 uur.

Ook in St. Martinus, Kontich, is er geen verandering te melden. Daar wordt elke zondag om 11 uur een viering gehouden.

In St. Jan in de Olie, Vremde, en in St. Bavo, Boechout, vallen er evenmin veranderingen te signaleren: elke zondag een viering om 9.30 uur in Vremde en om 11 uur in Boechout.

Tenslotte blijft ook in St. Michaƫl, Waarloos, het uur van de zondagse viering ongewijzigd: 9.30 uur, elke zondag.

De uren van vieringen die afwijken van bovenstaande regeling, zoals bij voorbeeld met de vijfde zondagen in sommige maanden of op kerkelijke feestdagen, worden zoals voorheen meegedeeld via Kerk en Leven en de website van onze pastorale eenheid Immanuel.