Naamfeest van Immanuel

door

NAAMFEEST VAN IMMANUEL BIJ HET BEGIN VAN DE ADVENT

Onze pastorale eenheid heeft als naam ‘Immanuel’, ‘God met ons’. Zo’n naam is meer dan een eretitel voor Jezus, het is een missie. Wij christenen hebben als opdracht Jezus’ boodschap gestalte te geven in onze geloofsgemeenschappen.

En dus ook in onze pastorale eenheid,  een bewuste ‘gemeenschap van gemeenschappen’. Samen groeien wij naar meer verbondenheid. Dat naar elkaar toegroeien kunnen wij niet alleen. Daarom is Immanuel ook een belofte. Wij mogen leven met de verwachting dat wij met Gods hulp stapje voor stapje die droom van het Koninkrijk Gods zullen naderbij komen.

Welke tijd is meer dan andere tijden van het jaar die van de verwachting? De Advent. In het eerste weekend van de Advent vieren wij daarom het naamfeest van onze pastorale eenheid Immanuel.

Dit jaar kwamen wij op zaterdag 2 december bijeen in de parochiekerk van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen in Kontich Kazerne.  Voorgangers van de woord- en communiedienst waren Ilse Verbruggen en Bob Timmermans. Ook deze keer luisterde het Immanuelkoor, met  dirigenten Ilse Boone en Frans Jacobs, deze viering op. Koen Herreman was onze organist.

De leidraad doorheen deze viering was de bijbelse oproep om waakzaam te zijn. Wij hebben de hardnekkige neiging om de schuld voor wat niet goed gaat in de schoenen van iemand anders te schuiven. Laten we dus waakzaam zijn voor deze egoïstische grondhouding bij onszelf.

De stille dagen die de Advent kenmerken, kunnen ons hierbij helpen. Wij worden uitgenodigd ons met een open hart voor te bereiden op Kerstmis, op de komst van Immanuel.

Een ontroerend moment vond plaats toen namens de pastorale eenheid aan Josée Kleijn een cadeautje werd overhandigd als dank voor haar jarenlange inzet voor de diaconie in ons Team. Een aanhoudend applaus was de beste uitdrukking van de volmondige instemming van alle aanwezigen.

Na de stemmige viering werd nog een stevige poos nagepraat met een flinke kop warme pompoensoep, in het verlengde van de actie Soep op de stoep, die in de voormiddag plaatsvond. Met dank aan alle medewerkers. Tot volgend jaar?