Met Ensemble Altena Musica op “Kersttournée”

door | dec 22, 2023

Vroeger luisterden onze koren de nachtmis op en nog vroeger met wel drie opeenvolgende vieringen… Allemaal heel plechtig, met “drie heren”, zoals men dat zei. “Stille nacht, heilige nacht” weerklonk dan door de gewelven, terwijl het Kindeken Jezus in de honderdjarige stal werd gelegd. Het was de enige keer in onze kindertijd dat we lang mochten opblijven, zeker omdat vader meezong in het dertigkoppige mannelijke Sint-Martinuskoor. En ook op Kerstdag werd er meerstemmig gezongen.

 

Voor Altena Musica werd het dit jaar geen optreden in de vertrouwde kapel, ook niet in de grote kerk, zoals in 2022. Er werd contact gezocht met verschillende woonzorgcentra. Omdat die mensen er zeker nood aan hebben in deze eenzame winterdagen (en ook omdat het daar lekker warm is!). Verschillende aanvragen kwamen uit de bus, en jammer genoeg konden deze niet allemaal ingevuld worden, wegens te grote belasting voor de zangers en dirigent André Moennaert.

 

Vooreerst werd naar WZC “De Ruben” in Mortsel getrokken met een mini-afvaardiging. Maar WZC Immaculata in Edegem verwachtte ons allemaal voor een volledig concert. Door de pletsende regen trokken we het ruime cafetaria binnen, waar reeds honderd residenten hadden plaats genomen, wachtend en nippend aan een glaasje. Het geroezemoes viel stil bij de eerste tonen van het “Adeste Fideles”. Maria “De moeder uitvercoren” werd mooi geëerd door onze twintig koorleden, als ze “zoude naar Bethlehem gaan”. In “De stadt van David” klonk “Kerstnacht, die scone” en het gekende “Il est né, le divin enfant”. André zorgde voor meerdere Vlaamse liederen, zeer herkenbaar voor de senioren. Sommigen werden stil meegezongen, zoals “Nu sijt wellecome” en “Herders hij is geboren”. Een enthousiast moedertje klapte na elk liedje luid in de handen, met tot vier maal “bravo” geroep. Als tussenzang en rustmoment voor de anderen, kon het solistengroepje tweemaal hun “coeur” bovenhalen met de mooie vertolkingen van o.a. “In ’t stalleke van Bethlehem” en “Dormi, dormi, bel bambin”. Ons “Driekoningenlied” mocht niet ontbreken, evenmin het “Mille colombes”, een successong van Nana Mouskouri. Samen met “Een nacht van vrede” werd het een toepasselijk lied in deze alomtegenwoordige oorlogstijd. De hoop van de kerstboodschap galmde in “Ding dong, merrily on high”, waarin de sonore basstemmen van onze drie mannen de kers op de taart vormden. Met een daverend “Oh du frohliche” werd er afgesloten. Alle aanwezigen bewaarden volledige en aandachtige stilte tijdens dit geslaagde concert van dinsdag 19 december. Een bewijs, dat ook een grijzend zangkoor, nog over een helder en krachtig stemorgaan beschikt! Een drankje werd ons gul als dank aangeboden door WZC Immaculata.

 

Ter informatie: Een volgend optreden wacht ons nog op vrijdag 22 december in WZC “Europa” in Deurne. Op Kerstdag, om 09.00 u., worden in de Sint-Ritakerk kerstliederen gebracht door enkele leden van ons koor en het volledige koor luistert in de Sint-Martinuskerk de eucharistieviering op om 11.00 u.

 

Jaklien Onzia