Lichtmis

door | jan 30, 2024

Zondag 28 januari: we vieren Maria-Lichtmis in onze parochie, al valt dit  feest eigenlijk op 2 februari.   Onze diaken,  Bob Timmermans,  vertelt tijdens zijn homilie dat het een feest is waar zowel Jezus als Maria centraal staan. Volkse tradities hebben er allerlei aspecten aan toegevoegd,  waarvan het bakken van pannenkoeken zeker het bekendste is.  In essentie echter gaat het om  de opdracht van de kleine  Jezus in de tempel:  Maria draagt letterlijk haar kind de wereld in.

Het is dus niet vreemd dat de ouders met hun kinderen die vorig jaar gedoopt werden uitgenodigd worden op deze viering.  Ook de kandidaat-vormelingen zijn erbij met hun catechisten Marijke en Johan,  die zich al jarenlang inzetten voor de vormselcatechese.  Bij het begin brengen ze lichtjes naar voor,  die samen met de kaarsen op en rond het altaar,  door Bob worden gezegend.  Meteen is dit dan ook een verwijzing naar het licht dat langzaam terug komt in de natuur  en een verklaring voor de naam Lichtmis.  Een ander symbolisch moment is als vormelingen,  dopelingen en hun ouders rond het altaar staan en diaken Bob hen een voor een zegent of op het einde van de viering als aan hen de kaarsjes meegegeven worden.  Het zou mooi zijn als zij ‘het licht’ de wereld in dragen.

Iets later ‘verhuizen’ we naar  de parochiezaal onder de kerk voor de jaarlijkse receptie.  Het is het moment voor een babbel met bekenden of om kennis te maken met nieuwe gezichten. Het is prettig om ook een vertegenwoordiging van Kontich Kazerne en Waarloos te ontmoeten.  De voorzitter van de kerkraad Stijn blikt terug op het voorbije jaar en de vormelingen die enkele weken geleden met ster-zingen geld bij mekaar brachten overhandigen een mooi bedrag aan een Oekraïneproject dat mensen in barre oorlogsomstandigheden steunt.  Luc Hellemans bedankt Bob Timmermans, die de doop activiteiten wil afbouwen,  voor zijn jarenlange inzet.   Het zijn momenten om het glas te heffen en  van allerlei hapjes te genieten die aangeboden worden.  Een gemeend ‘dank u’ gaat naar kerkraad,  plaatselijke kerngroep en de werkers achter en voor de schermen die dit alles mogelijk maakten.