Lichtmis 2024

door

Lichtmisvieringen in onze Pastorale Eenheid

De vrienden van St. Rita nodigen de dopelingen en de vormelingen uit op zondag 28 januari om 9.30 u. en na hun lichtmisviering volgt hun nieuwjaarsreceptie.

Ook in OLV Geboorte worden alle dopelingen en hun ouders hartelijk uitgenodigd op zondag 28 januari voor de lichtmisviering om 9.30 u. Dan worden ook de handjes met de naam van het kindje meegegeven. Na de viering wordt een gezellige en kindvriendelijke en receptie aangeboden.

Op zaterdag 3 februari om 18 u. nodigt St. Jozef alle dopelingen van het voorbije jaar en hun ouders uit op hun lichtmisviering, begeleid door het St. Jozefkoor. Na de viering worden alle aanwezigen getrakteerd op een pannenkoek.

OLV Onbevlekt Ontvangen spreidt het lichtmisgebeuren over twee dagen. Op zaterdag 3 februari om 16 uur worden de dopelingen en hun ouders, de kandidaat-eerste communicanten met hun ouders en de kandidaat-vormelingen verwacht in een extra-viering in de kerk, samen met het K4-kinderkoor. Na de viering worden er samen pannenkoeken gegeten. Op zondag 4 februari vindt om 9.30 u. de reguliere zondagse viering voor alle parochianen plaats, die ook staat in het teken van Maria Lichtmis.

Zondag 4 februari is favoriet voor de meeste lichtmisvieringen. In St. Michaƫl worden de dopelingen en hun ouders uitgenodigd op de lichtmisviering om 9.30 u.

Ook in St. Leonardus vindt de lichtmisviering plaats op zondag 4 februari om 11 u. De families van de gedoopten van het voorbije jaar worden er hartelijk welkom geheten.

In St. Laurentius is de lichtmisviering eveneens gepland op zondag 4 februari om 11 u. In het bijzonder zijn uitgenodigd de dopelingen en hun ouders, de eerste communicanten en de vormelingen. Pannenkoeken na de viering.

Eveneens in St. Martinus is zondag 4 februari 11 u. het aanvangsuur van de lichtmisviering. In het bijzonder zijn uitgenodigd de dopelingen en hun ouders en de eerstecommunicanten die dan hun vierde ingroeiviering hebben. Na de viering worden de beschermengeltjes aan de dopelingen meegegeven.

Ook in St. Bavo is er op zondag 4 februari om 11 u. een kinder- en gezinsviering met aandacht voor de dopelingen van het voorbije jaar. In St. Jan in de Olie is er geen specifieke lichtmisviering.