Kriko 2023

door

Krikofeest van Chiro KoKa

Van in 1925, bij de instelling van het feest van Christus Koning, eerst eind oktober, later op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, werd het de feestdag van de katholieke jeugdbewegingen. Die waren toen in volle groei en via school of parochie sterk kerkverbonden.

Ook al is de tijdsgeest zeer veranderd, vooral veel chirogroepen houden vast aan de traditie van Christus Koning. Zo ook Chiro Koka, met zijn ruim 300 leden een gevestigde waarde in Kontich-Kazerne. Om 11 uur loopt de kerk vol met chirovolk, ouders, oud-leden en sympathisanten.

 

Een werkgroepje had weer een fijne viering opgesteld met zinvolle teksten en krachtig gezongen liederen. Het jaarthema is immers ‘Daar zit muziek in!’ Een toneeltje van de leiding maakt duidelijk dat het niet enkel om melodietjes en ritmes gaat, maar om samenwerking, luisterbereidheid, inzet om het groepsgebeuren harmonieus te maken.

 

Tegen het einde van de viering komt heel de leidingsploeg, meer dan 30 jongvolwassenen, vooraan op het koor om samen met heel de kerk de chiropsalm te zingen. Een jaarlijks kippenvelmoment!

 

Na de viering is er weer de broodjesmaaltijd in Pronkenborg en dan een spetterende spelnamiddag voor de leden. Want Chiro is toch niet zomaar een zondag!