JOS NEEMT AFSCHEID

door | mei 21, 2024

Jos Van Bulck besloot op 90-jarige leeftijd de bezigheden in  zijn geliefde St.-Ritaparochie stop te zetten. Meer dan de helft van zijn levensjaren heeft hij ten dienste van de parochie gestaan, dit als voorzitter van de kerkfabriek, koster,  lid parochiecomité, bestuurslid verenigingen en als verantwoordelijke van het parochiekoor.

De meimaand vond hij, als  Mariamaand en maand van de H. Rita,  een geschikt moment om voor de laatste maal de trappen naar de hoogzaal, die het gevoel gaven van steeds hoger en langer te worden, te betreden.

Op het einde van de viering kreeg hij een daverend applaus en behalve de bloemen en biermand kreeg hij van de parochie een gepersonaliseerde  altaarkaars   waarop hun foto  met de H. Rita en  de parochiekerk.

Bedankt Jos en Louisa voor jullie jarenlange inzet in de parochie!