Het Team van de pastorale Eenheid “Immanuel”

Het team bestaat uit de verantwoordelijken van de diverse werkgroepen, die elk gemandateerd worden voor een bijzonder deelgebied.

 Mandaat

Verantwoordelijken

Parochie

 Gemeenschapopbouw

Paul Cools

Emiel Baeckelmans

Hove - Sint-Laurentius

Lint - O.L.Vrouw-Geboorte

 Liturgie en gebed

Koen Herreman

Marcel Van Campen

Kontich  - O.L.V.-Onbevlekt-Ontvangen

Kontich  - O.L.V.-Onbevlekt-Ontvangen

 Verkondiging en Catechese

 Kris Van Der Auwera

 Aartselaar - St.Leonardus

 Diaconie en Solidariteit

Josée Kleijn

Lint - O.L.Vrouw-Geboorte

 Beheer van financiële en
 materiële middelen

Jos Miseur

Jacques Thiers

Kontich  - O.L.V.-Onbevlekt-Ontvangen

Hove - Sint-Laurentius

Het team wordt geleid door Paul Cools, pastoor van de pastorale eenheid, met als medecoördinatoren Emiel Baeckelmans en Jos Miseur.

Frieda Van Tittelboom van de parochie Sint-Leonardus van Aartselaar maakt ook deel uit van het Team van de Pastorale Eenheid, waarbinnen zij zorg draagt voor de logistieke ondersteuning van het team.

Binnen het deelgebied "Beheer van financiële en materiële middelen" wordt een tijdelijke hulpwerkgroep opgericht, belast met de uitbouw van een centraal secretariaat  De verantwoordelijkheid van deze subwerkgroep berust bij Frans Peeters van de parochie O.L.V.-Onbevlekt-Ontvangen van Kontich.

Logistieke ondersteuning van het Team van de Pastorale Eenheid

In 't kort het doel van de functie : zij garandeert een coördinerende en proactieve ondersteuning van de leider van onze PASTORALE EENHEID en van het pastoraal team (PASTORALE EENHEIDSTEAM) in zijn geheel. Daarnaast geeft zij de nodige ondersteuning op administratief en organisatorisch vlak.

Titularis: Frieda Van Tittelboom

Plaats in de structuur: zij rapporteert rechtstreeks aan de leider van de PASTORALE EENHEID.

Verantwoordelijkheden  zijn o.a :

 • bijstaan van de leider van de PASTORALE EENHEID op vlak van administratie, klassement,
 • coördinatie en opvolging van het agenda- (voorbereiding, afstemming, planning en bewaking van de agenda's)
 • uitwerken en opvolgen van de planning; organisatie van de werkoverleg-vergaderingen en opmaken van de verslagen ervan;.doorsturen van deze verslagen naar de betrokkenen leden van onze PASTORALE EENHEID : dit houdt in dat de verslagen zo moeten gesteld zijn dat wie niet deelnam aan de vergadering precies kan inschatten waarover het gaat of wat van hem verwacht wordt.
 • correspondentie en contacten met de diverse werkgroepen (top down en down top)
 • voorbereiden van dossiers t.b.v het PASTORALE EENHEIDSTEAM of de PASTORALE PLOEG
 • voorbereiden in overleg met het PASTORALE EENHEIDSTEAM van de vergaderingen met het PASTORALE PLOEG
 • afspraken met de verantwoordelijken van de werkgroepen
 • administratieve ondersteuning van de pastoraal team in het algemeen
 • verzorgen en doorgeven van items bestemd voor het centraal secretariaat
 • bewaken van het communicatierooster (wie ontvangt wat van wie ...}
 • klassement en archief verzorgen
 • -voorbereiding van algemene vergaderingen met alle medewerkers van onze PASTORALE EENHEID: vorming, globale info, themavergaderingen .... en ook recepties
 • Reservaties vergaderzalen
 • mee voorbereiden van onze planningdagen

Free Joomla! template by Age Themes