Agenda parochiekernen

ma di wo do vr za zo
2
3
5
6
9
10
12
13
16
17
19
20
23
24
27
30
31

 

     
  INFO OVER DE
PASTORALE EENHEID
 
     
  Beleidstekst:
De pastorale eenheid in het bisdom Antwerpen.
 
    Wat is de pastorale eenheid?  
     Wat is er gerealiseerd?  
  Vragen betreffende het vrijwilligerswerk  
     

Aangepast logo PE Immanuel

Nieuwe uren vieringen vanaf 11-12 juni

 

Onze Pastorale Eenheid Immanuel bestaat nu ongeveer 4 jaar.

Zij werd in opdracht van de bisschop opgericht met de bedoeling 10 parochies harmonieus te laten samenwerken, in deze tijden waarin de geloofsgemeenschap zwaar onder druk komt te staan.

De snel toenemende krapte aan kerkgangers, maar ook aan voorgangers en vrijwilligers, maakt het noodzakelijk om al onze menselijke en materiële middelen te bundelen.

Dat vraagt verandering en verandering wekt weerstand. We moeten ons evenwel realiseren dat, als je te lang naar het verleden blijft kijken, je met je rug naar de toekomst staat.

Om dat bundelen van krachten te faciliteren heeft het Team van onze Pastorale Eenheid besloten onze 10 parochies onder te brengen in 5 samenwerkingsverbanden (SWV), zoals hier eerder toegelicht.

Deze samenwerkingsverbanden gaan vanaf nu intenser samenwerken. Zo zullen hun afzonderlijke Plaatselijke Kern Groepen (de vroegere parochieteams) met een gezamenlijke dagorde werken en stapsgewijs samensmelten, om zo samen de pastorale uitdagingen van nu en straks aan te pakken. Dit proces is reeds volop aan de gang.

Het moet gezegd dat deze SWV'en mogelijk ook voorbode zijn van geleidelijke fusies, op het moment dat parochies niet meer de kritische massa aan vrijwilligers, kerkgangers en voorgangers hebben.

Onze 5 samenwerkingsverbanden:

SWV1 Kontich Sint-Martinus, Kontich Sint-Rita en Waarloos Sint-Michaël

SWV2 Kontich-Kazerne O.L.V.-Onbevlekt en Lint O.L.V.-Geboorte

SWV3 Vremde Sint-Jan in de Olie en Boechout Sint-Bavo

SWV4 Aartselaar Sint-Leonardus

SWV5 Hove Sint-Laurentius en Hove Sint-Jozef.

Het is de taak en verantwoordelijkheid van de Pastorale Eenheid om er onder meer voor te zorgen dat er zolang mogelijk in alle parochies nog een weekendviering kan plaats vinden. Daartoe hebben we de uren van deze vieringen grondig moeten herschikken en op elkaar afstemmen, om onze voorgangers toe te laten de kerken tijdig te bereiken en hen ook wat ademruimte te geven voor hun privéleven tijdens het weekend. We moeten er inderdaad over waken dat we hen niet overbelasten.

Om heel dat gebeuren mogelijk te maken zien we ons genoodzaakt om quasi in elk SWV vieringen van de zondag naar de zaterdagavond te brengen.  

Samengevat ziet het vieringenrooster er voortaan als volgt uit. In de parochies zal dit omstandig toegelicht worden evenals in de komende PE-nieuwsbrief.   

SWV Kontich Sint-Martinus, Kontich Sint-Rita en Waarloos Sint-Michaël: vieringen op zondag om 11u. in Sint-Martinus, om 9.30u. in Sint-Michael en de 2de en 4de zondag in Sint-Rita eveneens om 9.30u. De zaterdagvieringen zijn de 1ste en 3de zaterdag om18.30u. in Sint-Rita. De eucharistieviering in Sint Rita op zondag om 15u., gewijd aan Sint-Rita, blijft behouden.

SWV Kontich-Kazerne O.L.V.-Onbevlekt en Lint O.L.V.-Geboorte: een alternerend uurrooster met het 1ste en 3de weekend van de maand zondagviering in Kontich-Kazerne om 9.30u. en zaterdagviering in Lint om 18.30u.; het 2de en 4de weekend omgekeerd, zondagviering om 9.30u. in Lint en avondviering om 18.30u. in Kontich-Kazerne.

SWV Vremde Sint-Jan in de Olie en Boechout Sint-Bavo: vieringen op zondag om 8.30u. in Vremde en om 9.30u. in Boechout.

SWV Aartselaar Sint-Leonardus: vieringen op zaterdagavond om 17u. en op zondag om 8.45u. en 11u.

SWV Hove Sint-Laurentius en Hove Sint-Jozef: elke zondag eucharistieviering om 11u. in Sint-Laurentius en op zaterdagavond een viering om 18u. in Sint-Jozef, bovendien is er de 1ste en 3de zaterdag van de maand in Sint-Laurentius een avondviering om 17u.

Bovenstaande regeling zal ingaan op het eerste weekend na Pinksteren, dus op zaterdag 11 en zondag 12 juni 2022.

Wat de aard van de viering betreft, zie je dat er in onze ‘zondagkerk’ Sint-Laurentius Hove elke zondag om 11u. een eucharistieviering is. Daar staan we garant voor, te meer daar meer gelovigen zich naar de zondagkerk zullen wenden naarmate de krapte in de andere parochies groter zal worden. In de andere parochies zullen geleidelijk aan de eucharistievieringen minder frequent worden en verder plaats maken voor woord- en communiediensten. Zo worden we binnen onze Pastorale Eenheid van dorpsgenoten meer en meer geloofsgenoten.

Ook dit nog: het is de bedoeling om in het geografisch centrum van de PE, Hove, een ‘geloofscentrum’ te installeren dat bestaat uit de zondagkerk Sint-Laurentius samen met de kerk van Sint-Jozef, en hun bijgebouwen. Die site moet voor gans de PE een plaats worden van ontmoeting, geloofsverdieping en vorming/informatie, dit alles met het accent op intergenerationele ontmoetingen. Later meer hierover.

Wij hopen op jullie begrip voor deze noodzakelijke wijzigingen, die nodig zijn om al onze gelovigen binnen de Pastorale Eenheid een hoog kwalitatief pastoraal aanbod te blijven verzekeren. Ook in de toekomst zal Immanuel een gemeenschap van gemeenschappen blijven waar het goed samenkomen is metal onze geloofsgenoten. Mogen wij ook na Pinksteren 2022 blijven rekenen op jullie engagement ?

 

Free Joomla! template by Age Themes