Agenda parochiekernen

CORONA INFO

Logo PE Immanuel
11 juni 2021 Nieuws-coronavirus Frans Peeters

Hervatting erediensten zonder reservatie

Hervatting van de publieke liturgische vieringen zonder reservatie Reeds vanaf het overlegcomité van 14 april, werd ons voorzichtig perspectief geboden. Vanaf…

Immanuel.

God met ons.
Als het gebeurt in deze wereld, dan zal het zijn op plekken waar het licht wijdarms naar buiten stroomt en mensen samen brengt. Waar stilte luistert.
En waar bezielde woorden herinneren aan wat iedere mens van godswege is toegezegd. Dat wat hem open vouwt, dat wat hem adem, uitzicht, inzicht biedt en onderdak. Daar wordt gedeeld in vriendschap. En niemand hoeft als vreemdeling gezien te worden.

God met ons.
Het is gebeurd in Jezus.
Als Hij voor ons een weg is, dan zullen wij niet anders kunnen dan macht en aanzien afleggen om mens te worden, dag aan dag, overgeleverd aan het leven, aan de liefde, aan elkaar.
Dan zal het zichtbaar worden, het goddelijke. In een gezicht misschien. Of in iets wat uit niets ontkiemt. En altijd anders dan wij zullen denken.
Maar het zal. Daarom, zie dan, ga dan, doe dan. En vertrouw.

Kris Gelaude

 Daarom zal de Heer zelf u een teken geven:
Zie, de maagd zal zwanger worden,
zij zal een Zoon baren en Hem de naam Immanuel geven.’
(Matteüs 1:23; Jesaja 7:14)

Dank je wel van bisschop en vicarissen.
 
Wapen mgr Bonny W3 0
 
Gebruik deze link om het filmpje te openen met de bedanking van het bisdom.

Free Joomla! template by Age Themes