Agenda parochiekernen

Nieuws Pastorale Eenheid

Diaken "Herman Jacobs"

24 nov 2020 16
Diaken Herman Jacobs 1
Diaken Herman Jacobs 1992 was een einde van een tijdperk. De site tussen Jozef…

ALS GOD RENOVEERT

07 sept 2020 410
Als God renoveert
ALS GOD RENOVEERT "De parochie van onderhoud naar bloei" Het boek Als God renoveert…

Bedanking bisdom

17 mei 2020 880
Wapen mgr Bonny W3 0
Dank je wel van bisschop en vicarissen. Gebruik deze link om het filmpje te openen met de…

Handelingen van de Apostelen

Driejarig pastoraal thema in Bisdom Antwerpen 2019-2022

Welkom op de webpagina van het driejarig pastoraal thema 'Handelingen van de Apostelen'!

Hier vindt u een overzicht van alle activiteiten, materiaal, vormingen en lezingen in het kader van het driejarig pastoraal thema.

Omslagfoto

In de voorbije jaren heeft het bisdom Antwerpen sterk ingezet op de reorganisatie van zijn pastorale diensten en structuren. Dat heeft veel energie, geduld en samenwerking gevraagd. Tegelijk groeide bij vele medewerkers een vraag naar  verdieping. Waarom kiezen wij voor Jezus en het Evangelie? Waartoe heeft Jezus de kerkgemeenschap nodig? Wie zijn wij als christenen? Organisatie en inspiratie roepen elkaar op. Ze hebben elkaar nodig en zijn op elkaar aangewezen.  Na een stevige werkbeurt aan onze organisatie zijn we er klaar voor om aandacht te besteden aan onze inspiratie.

Het boek Handelingen van de Apostelen gaat over de eerste tijd van de kerkgemeenschap. Alles is nog 'basic'. Het verhaal leest als een kennismaking met het DNA van de Kerk. Het Evangelie vindt zijn weg langs vele wegen. De apostelen en hun medewerkers dragen het uit, vrij en zonder vrees. Ze gaan geen enkel gesprek uit de weg. Ze stappen voort.

We nemen drie werkjaren de tijd om Handelingen in de focus te plaatsen: 
een leesjaar (2019-2020) en twee thematische jaren (2020-2021; 2021-2022). 

Kick-off driejarig pastoraal project

Informatie-bijeenkomst

Infoavond i.v.m. driejarig pastoraal project Handelingen: 17 oktober 2019 om 20.00uur in het Theologisch Pastoraal Centrum (TPC), Groenenborgerlaan 149, Antwerpen

Vormingen

  • Studiedag voor alle beroepspastores van vicariaat Kempen over het bijbelboek "Handelingen van de Apostelen": 8 oktober 2019 van 9.30 uur tot 16.30 uur in Capenberg Oxaco Center vzw, Borsbeeksesteenweg 45, Boechout
  • Op 21 januari 2020 om 21.00 uur start de maandelijkse Webinar 'Handelingen van de Apostelen toegelicht' (Een webinar is een vorming op internet waarbij een online publiek aanwezig is). U kan thuis van achter de computer de webinar volgen en live vragen stellen.

Lezingen

  • "Neem en Lees: Pastoraal thema Handelingen van de Apostelen" door Mgr. Johan Bonny in het kader van de Geloofsschool, op 11 december 2019 om 19.30 uur in het TPC te Antwerpen
  • "Neem en lees" door Mgr. Johan Bonny, in het kader van de lezingenreeks ‘Christen-zijn in de 21e eeuw’, op 10 juni 2020 om 19.30 uur in HIVSET te Turnhout
  • "Neem en lees: een ervaring van een lezer" door Ilse Dupont in het kader van de Geloofsschool, op 22 april 2020 om 19.30 uur in het TPC te Antwerpen

Leesgroepen

Verspreid over het bisdom zullen verschillende leesgroepen starten vanaf de Advent (1 december 2019) tot Pinksteren 2020. In de loop van de komende maanden zal de onderstaande lijst verder aangevuld worden.

Materiaal 

Het Bisdom Antwerpen heeft een werk/leesboek uitgebracht van Handelingen. Het boek wordt via de vicariaten verspreid onder de medewerkers, en is gratis verkrijgbaar in het bisschopshuis, het TPC en het vicariaat Kempen in Zandhoven. Het kan ook worden besteld via Halewijn mits betaling van de portkosten.

Verder is er een flyer, bedoeld voor het ruime publiek.

Sinds 1 september is er naast het werk/leesboek een podcast beschikbaar. 
Zo kan u luisterend Handelingen van de Apostelen lezen.

Free Joomla! template by Age Themes