Agenda parochiekernen

ma di wo do vr za zo
6
7
14
18
20
21
22
24
25
26
27
28
29

Nieuws Pastorale Eenheid

26 maart 2020
bijbelgroep
Nieuws Frans Peeters

Bijbel van A tot Z

Bijbel van A tot Z ~ I van Immanuel, 'God met ons' In ‘Bijbel van A tot Z’ verklaren we verkeerd begrepen of vergeten woorden uit de Bijbel. Vandaag (toevallig?) de betekenis van Immanuel: God met ons. In de Bijbel hebben namen die mensen krijgen vrijwel…

"Miserere mei"

27 feb 2020 198
johanbonny2
Klik hier voor de brief van de bisschop voor de veertigdagentijd.
×

Opmerking

Gebrek aan toegang tot rechten - file '/images/bestanden_gebruikers/fran_2570/artikelen-pe-immanuel/johanbonny2.jpg'

Bijbel van A tot Z ~ I van Immanuel, 'God met ons'bijbelgroep

In ‘Bijbel van A tot Z’ verklaren we verkeerd begrepen of vergeten woorden uit de Bijbel. Vandaag (toevallig?) de betekenis van Immanuel: God met ons.

In de Bijbel hebben namen die mensen krijgen vrijwel altijd een betekenis. Dikwijls is de naamgeving een belangrijk moment in de geschiedenis van een Bijbels personage. Denk maar aan de figuur van Mozes.

Ook aan Jezus' naamgeving wordt een apart verhaal gewijd. Jozef is ervan op de hoogte gekomen dat Maria, die aan hem is uitgehuwelijkt, zwanger is buiten hem om. Een grote vernedering. Welke tegenstrijdige gevoelens zijn er door hem heen gegaan? Om zijn eer te redden, kan hij maar één beslissing nemen: Maria wegsturen. Maar dan komt God tussenbeide. Jozef wordt aangemaand Maria niet weg te sturen, maar bij zich te nemen, want het kind dat ze draagt, is verwekt door de heilige Geest. (Matteüs 1,20)

Veelbetekenende droom

We herhalen dit verhaal even, want die droom is een aanzet naar de naam Immanuël die we willen verklaren.

De Geest (of adem van God) is een scheppend beginsel. Dat kennen we al vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel: De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water. (Genesis 1,2 - NBV) De Geest van God inspireert koningen en profeten, en maakt het onmogelijke vaak toch mogelijk. De geest is immers beweeglijk, dynamisch, uit op verandering, hij wil de dingen altijd nieuw maken.

Welnu, deze heilige Geest van God is ook werkzaam in Maria. Jozef droomt dat hem dit allemaal verteld wordt.

Eenmaal wakker, is Jozef ervan overtuigd dat deze droom dichter bij de werkelijkheid staat dan zijn eigen warrige brein van dat moment.

En zo komt hij tot een moedig besluit: de droom schenkt hem de intuïtie dat hij Maria moet aanvaarden ook nu ze zwanger blijkt te zijn. En hij ontfermt zich over haar.

Jeshua, ‘God redt’

In diezelfde droom heeft Jozef nog iets vernomen: de eerstgeborene van Maria zal een zoon zijn, en hij – Jozef! – moet het kind zijn naam geven. Die naam heeft iets te maken met de bestemming van dit kind: Jeshua (of Jehoshua), dat wil zeggen: God redt!

Jozef is een gelovige Jood, die weet heeft van Gods scheppende kracht. Wie had anders de wateren van de Rode Zee gespleten? Wie had het armetierige slavenvolk anders heelhuids kunnen overbrengen naar het land dat beloofd was aan de aartsvaders- en moeders? En toch: de worsteling van Jozef zal er niet minder om geweest zijn.

Ter bevestiging: Immanuël, God met ons

Ook de evangelist Matteüs is een gelovige Jood. Meer nog, hij is een Schriftgeleerde. Hij lééft van de Joodse schriften: Tora en Profeten, én de Wijsheid, die ligt opgeslagen in het derde deel van zijn Hebreeuwse Bijbel.

Matteüs denkt na over de naamgeving, en dan schiet hem een ander belangrijk moment te binnen, een van die vele andere plaatsen waar God een naam geeft aan een kind dat nog geboren moet worden. In de boekrol van de profeet Jesaja zoekt hij de plaats op waar koning Achaz, de koning van Juda, door Jesaja de geboorte van een kind krijgt aangezegd.

Die gekke Achaz had eerst nog aan de profeet gezegd dat hij niet wilde horen van een teken: hij kon het ook wel zonder God stellen! Maar Jesaja duwt door, en geeft hem dan ongevraagd het teken:

  • Daarom zal de Heer zelf u een teken geven: de jonge vrouw is zwanger, zij zal spoedig een zoon baren en hem Immanuel noemen. Boter en honing zal hij eten, totdat hij in staat is om het kwade te verwerpen en het goede te kiezen. Want voordat de jongen in staat is om het kwade te verwerpen en het goede te kiezen, zal het land van de beide koningen die u zo veel angst inboezemen, ontvolkt zijn.

Natuurlijk denken we bij deze profetie op de eerste plaats aan de zoon die koning Achaz zal krijgen en die hem als koning zal opvolgen: Hizkia. Deze koning zal hervormingen doorvoeren en ervoor zorgen dat Jeruzalem het centrum wordt van de ware dienst aan de God van Abraham, Isaak en Jakob. Hij zal het wat dat betreft beter doen dan zijn koppige vader!

De naam die Achaz aan zijn zoon moet geven is Immanuel, wat in het Hebreeuws betekent: EL (= de hoogste God) is met ons! Het is een verklaring van godswege:

'Ik trek mij de geschiedenis van mijn volk aan, ook wanneer het door eigen toedoen in rampspoed en ellende is terecht gekomen.'

Waarschuwing tegen misbruik van de naam

Een mooie naam, maar ook een gevaarlijke naam! Want het volk mag zich die naam niet zo eigen maken, dat het denkt dat het in naam van God alles kan en mag. De naam is door de eeuwen heen maar al te vaak mibruikt, tot op de dag van vandaag.

Matteüs herinnert zich de geschiedenis van Achaz, en voegt dat als commentaar toe bij wat de engel in de droom aan Jozef had gezegd:

  • Dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd: De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuel geven, wat in onze taal betekent ‘God met ons’. (Mt 1,23)

Door die passage toe te passen op Maria en het kind dat zij verwacht, zet Matteüs de naamgeving nog meer kracht bij.

En wat betekent dit nu voor ons? Alleen wanneer het bij ons over Jezus gaat, mogen we zeggen dat ‘God met ons’ is! Alleen wanneer we trouw zijn aan zíjn levensweg, zijn radicale barmhartigheid, zijn profetische visie, zijn weg van geweldloosheid – alleen als we trouw zijn aan die weg van Jezus, kunnen we het de evangelist nazeggen: Ja, inderdaad, in Jezus is God met ons! Alles wat daarboven uitgaat, is misbruik van godsdienst.

Laten we in deze tijd van coronacrisis bijeenkomen in de naam van Jezus, en weten dat Hij Immanuel is.

 Jean Bastiaens   Lieve Wouters

Bijbel van A tot Z: Immanuel, God met ons. 'Hij zal boter en honing eten.' © Tynke Van Schaik

BEDEVAART St. RITA NAAR SCHERPENHEUVEL

 foto scherpenheuvel

Het bedevaartcomité Van St. Rita heeft de beslissing genomen om de bedevaart naar Scherpenheuvel, die voorzien was op 16 mei , te annuleren. De organisatie hiervan vraagt veel voorbereiding en afspraken met verschillende diensten, deze zijn moeilijk uit te voeren aangezien er nog geen zicht is naar het einde van de maatregelingen betreffende de coronacrisis.

Het is een spijtige beslissing maar omdat er geen zekerheid kon gegeven worden op een degelijke en goed verzorgde bedevaart werd dit besluit genomen. Volgend jaar willen ze zich terug inzetten om dit te organiseren.

Vieringen op zondag in WZC De Hazelaar, een warm gebeuren

Elke zondag om 11 uur vindt in de kapel van het Woon- en Zorgcentrum De Hazelaar te Kontich een woord- en communiedienst plaats. Deze wekelijkse viering wordt verzorgd door een team van gebedsvoorgangers van onze pastorale eenheid Immanuel.

 20191229 112635 LR

Het aantal trouwe gelovigen dat aan deze viering deelneemt, stijgt van maand tot maand. Niet alleen bewoners van De Hazelaar maar ook familieleden, vrienden en kennissen wonen geregeld deze dienst bij. 

20191229 112513 LR

 

Zijn alleszins elke zondag van de partij, de vrijwilligsters die zorgen voor het vervoer van die bewoners die per rolstoel moeten worden gebracht. De meerderheid van de gelovigen wordt inderdaad per rolstoel naar de kapel begeleid. Onze vrijwilligsters kunnen hierbij trouwens nog extra hulp gebruiken. Wie wil meehelpen aan het vervoer van enkele rusthuisbewoners, ’s zondags tussen half elf en elf uur en na de viering, omstreeks 11.45 u., mag zich aanmelden bij:

Ann Van Genechten, liefst voordien contact opnemen op:

gsm 0468 26 09 75

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Elke zondagse viering is een feestelijk moment dat door de aanwezigen met zichtbare tevredenheid wordt beleefd. In de woord- en communiediensten van De Hazelaar wordt voorrang gegeven aan de traditionele gebeden die de overwegend hoogbejaarde gelovigen nog allemaal zeer goed kennen. Ook mogen de geliefde Marialiederen niet ontbreken. Zo maakt de verering van Onze-Lieve-Vrouw eigenlijk deel uit van elke viering. Na de actieve deelname van de gelovigen aan de gebeden en liederen is de communie een ingetogen gebeuren.

 20191229 113320 LR

Eenmaal per maand wordt in De Hazelaar een eucharistieviering opgedragen. Tijdens die maandelijkse mis consacreert de priester de hosties voor de komende woord- en communiediensten.

De wekelijkse vieringen in De Hazelaar vormen een hartverwarmend getuigenis van de verbondenheid van onze pastorale eenheid Immanuel met de generatie van haar oudste gelovigen. Zin om eens te komen meevieren? Van harte welkom elke zondag om 11 uur in de stemmige kapel van WZC De Hazelaar, in de Witvrouwenveldstraat te Kontich-Centrum.

Handelingen van de Apostelen toegelicht

Vragen bij het lezen van Handelingen? Stel ze vanuit je stoel thuis tijdens deze webinar!

Van december 2019 tot mei 2020 lezen mensen in het bisdom Antwerpen het bijbelboek Handelingen van de Apostelen.

Weg apostelen

Elke maand zal een gastspreker in een webinar een deel of aspect van dit bijbelboek toelichten. Als deelnemer kan je tijdens en na de korte introductie via de chat vragen stellen. Na de introductie beantwoordt de gastspreker de vragen uit de chat. David Godecharle modereert het geheel.

Op 21 januari 2020 is E.H. Rik Hoet onze gastspreker.

De webinar is thuis via je computer op de aangegeven tijd op het YouTube-kanaal ' Neem en lees' te volgen.

U bent uitgenodigd uw vragen of opmerkingen van tevoren te mailen naar David Godecharle (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of Myriam Smits (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Myriam Smits, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Begeleider(s): Myriam Smits
Spreker(s): David Godecharle
Contactpersoon: Myriam Smits, +32 0496271591, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dinsdag 21/1/2020 van 21:00 tot 22:00 (O.-L.-Vrouwekathedraal)
Dinsdag 18/2/2020 van 21:00 tot 22:00 (O.-L.-Vrouwekathedraal)
Dinsdag 17/3/2020 van 21:00 tot 22:00 (O.-L.-Vrouwekathedraal)
Dinsdag 21/4/2020 van 21:00 tot 22:00 (O.-L.-Vrouwekathedraal)
Dinsdag 19/5/2020 van 21:00 tot 22:00 (O.-L.-Vrouwekathedraal)

In samenwerking met: Vlaamse Overheid

€ 0.00 - Gratis

Free Joomla! template by Age Themes