Gezamenlijke eucharistieviering op zondag 30 juni

door

GEZAMENLIJKE EUCHARISTIEVIERING VAN ONZE PASTORALE EENHEID IMMANUEL IN ST. LAURENTIUS, HOVE,

OP ZONDAG 30 JUNI 2024 OM 11 UUR

 

Onze Pastorale eenheid Immanuel zorgt ervoor dat er tot nu toe in de meeste weekends in elk van onze tien kerken een viering kan plaatsvinden, hetzij een eucharistieviering, hetzij een woord- en communiedienst. Daar zijn enkele uitzonderingen op, onder andere voor de ‘vijfde zondagvieringen’.

In de meeste maanden van een jaar zijn er vier weekends, maar enkele keren per jaar is er ook een vijfde weekend. In zo’n vijfde weekend wil Immanuel extra aandacht geven aan het gegeven dat wij als parochianen deel uitmaken van een groter geheel, namelijk de pastorale eenheid. Onze pastorale eenheid is een ‘gemeenschap van gemeenschappen’ en die verbondenheid hebben wij sinds 2022  kunnen beklemtonen in verschillende weekends.

Volgend vijfde weekend van de maand gaat door op 29-30 juni e.k. Wij nodigen al onze gelovigen uit om samen met ons eucharistie te komen vieren in de St. Laurentiuskerk te Hove op zondag 30 juni 2024 om 11 uur. Wij komen samen rond de tafel van de Heer met gelovigen uit onze ganse pastorale eenheid. Deze plechtige eucharistieviering zal worden opgeluisterd door het Immanuelkoor. Ook mogen wij dan andermaal rekenen op de medewerking van onze pastoor, priesters, diakens, lectoren en van onze enthousiaste misdienaars.

In zo’n vijfde weekend bieden wij, naast de eucharistieviering in St. Laurentius, minder vieringen aan in de overige parochies. Waar en wanneer die plaatsvinden, beslissen de vijf samenwerkingsverbanden van onze pastorale eenheid. In Kerk en Leven, in het overzicht van alle vieringen van onze pastorale eenheid, kunt u lezen waar er in het weekend van 29-30 juni nog vieringen plaatsvinden in PE Immanuel, naast de eucharistieviering in St. Laurentius te Hove op zondag 30 juni om 11 uur.

Allen van harte welkom op deze feestelijke eucharistieviering, die gevolgd wordt door een zomerse drink, als afsluiting van het werkjaar 2023-2024!