Datum

24 mrt 2024
Verlopen!

Tijd

12:00

Culinair Solidair

Werkgroep B.M.W.
Delen is broodnodig in onze strijd voor een betere wereld, waarin iedereen mee is.
Delen doet goed , ook met het zuiden.

Dit jaar delen we voor : CONGO

SAMEN STRIJDEN VOOR DE TOEGANG TOT LANDBOUWGROND

We zijn in Congo, een land waar toegang tot grond voor veel landbouwers uiterst moeilijk is.
De wetgeving is de voorbije zestig jaar niet veranderd en voldoet niet langer aan de complexe Congolese realiteit.
Ze zorgt ervoor dat familiale landbouwers met één pennenstreek de toegang tot grond verliezen.
Door zich te verenigen en samen actie te ondernemen, garanderen boeren niet alleen voor zichzelf toegang tot de grond, maar oefenen ze ook druk uit op het beleid.

De werkgroep “Broederlijk Delen” nodigt U uit op een
CULINAIR-SOLIDAIRE MAALTIJD
OP ZONDAG 24 MAART 2024 IN ZAAL PRONKENBORG
VAN 12 TOT 14 UUR