Datum

07 mrt 2024
Verlopen!

Tijd

15:00 - 18:00

15.00u. Eucharistieviering op de 5de van de 15 donderdagen van de H. Rita

Donderdag 7 maart

15.00u. Eucharistieviering op de 5de van de 15 donderdagen van de H. Rita

Rita als echtgenote

Tijdens de 15 donderdagen, voorafgaand op 22 mei, de feestdag van de H. Rita, Patrones van de moeilijke en hopeloze zaken, wordt telkens in de eucharistieviering van 15.00 u. een  fragment uit het leven van de H. Rita toegelicht.

Hoe kunnen wij vervloekt zijn omdat we op anderen vertrouwen? Maar dat is niet de stelling van één van de grote profeten. Hij heeft het over hen die zo op mensen vertrouwen, dat ze er God bij vergeten, over wie zijn uiteindelijk heil en geluk slechts bij de mens zoekt en van de mens afhankelijk maakt. God heeft er geen plaats. Toen de H. Rita in het huwelijk trad met haar echtgenoot Ferdinando, die een moeilijk en opvliegend karakter had, moest zij uiteraard als echtgenote haar vertrouwen geven aan haar man, zij moest op hem kunnen steunen en rekenen. Het moet voor haar dus heel moeilijk zijn geweest in die eerste huwelijksjaren. Van Ferdinando waren steeds uitbarstingen van woede te verwachten, vooral omdat de moeilijke tijdsomstandigheden hem danig op de zenuwen konden werken. Hoe kon zij nu rekenen op hem en verderleven met een zo wispelturig iemand als hij? Welnu de H. Rita bezat het geheim waar de profeet in de eerste lezing op doelt. Zij stelde eerst en vooral haar vertrouwen op God. God maakte integraal deel uit van haar leven. Haar kracht putte ze daar en in de evangelische boodschap van liefde. Op die manier had zij als echtgenote een zodanig weldoende invloed op haar man, dat deze kalmer en minder onstuimig werd. Stilaan heerste er een grotere eensgezindheid tussen beide echtgenoten.