Datum

16 mei 2024

Tijd

15:00

15.00u. Eucharistieviering op de 15de van de 15 donderdagen van de H. Rita

Donderdag 16 mei

15.00u. Eucharistieviering op de 15de van de 15 donderdagen van de H. Rita

Haar verering

Tijdens de 15 donderdagen, voorafgaand op 22 mei, de feestdag van de H. Rita, Patrones van de moeilijke en hopeloze zaken, wordt telkens in de eucharistieviering van 15.00 u. eenĀ  fragment uit het leven van de H. Rita toegelicht.

Vandaag op deze 15de en laatste donderdag willen wij even stilstaan bij de verering van onze heilige die na haar dood op gang is gekomen. Reeds voor haar dood werd Rita door haar tijdgenoten als een heilige beschouwd. Volgens de geschiedschrijver Cavalluci zouden reeds tijdens de laatste levensjaren van Rita een aantal wonderen door haar tussenkomst gebeurd zijn. Dadelijk na haar dood, lang voor haar zalig- en heiligverklaring, begonnen de inwoners van Cascia en omgeving tot haar te bidden en bekwamen zij door haar tussenkomst talrijke gebedsverhoringen.

De zaligverklaring van Rita in 1628 en haar heiligverklaring in 1900 heeft deze volksverering van de H. Rita officieel bevestigd en daardoor de verzekering geschonken dat Rita niet een legendarische persoon is, maar een ware heilige in de volle zin van het woord zoals de Kerk dat verstaat.

Een heel eenvoudig gebed tot de H. Rita kan een helpende hand reiken aan wie het moeilijk heeft om zijn verlangens en noden, zijn dankbaarheid en zijn spijt, zijn vreugde en verdriet onder woorden te brengen. Wij moeten echt niet bang zijn om in onze eigen woorden tot God en de H. Rita, die een stuk van zijn liefde vertegenwoordigen, te spreken.